06.03.2024 Blogi häivetekniikka

Stealthing on seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa

Stealthing eli kondomin poisjättäminen tai poisottaminen kesken seksin seksikumppanin tahdon vastaisesti tai ilman lupaa on seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa.

Niin kutsuttu stealthing ei ole ilmiönä uusi, mutta siitä on alettu puhumaan vasta viime vuosina, kun seksuaaliseen kanssakäymiseen liittyvää suostumuskulttuuria on tuotu enemmän esille yhteiskunnallisessa keskustelussa.  

Väestöliitto on puhunut stealthingistä suomenkielisellä termillä häivetekniikka. Ilmiöstä voisi käyttää myös nimitystä valeturvaseksi. Mitä stealthing, häivetekniikka tai valeturvaseksi sitten on? Stealthing tarkoittaa kondomin poisjättämistä tai poisottamista kesken seksin seksikumppanin tahdonvastaisesti tai ilman lupaa.  

Kyseessä on vakava yksilön koskemattomuuteen kohdistuva loukkaus ja seksuaaliväkivallan muoto, sillä suostumus seksiin kondomin kanssa on eri asia kuin ilman kondomia. Tästä seuraa riski seksitautitartuntaan ja emätinyhdynnässä riski suunnittelemattomaan raskauteen. Erityisen haitallista tilanteessa on se, että uhri ei edes tiedä joutuneensa riskiin, jos asia ei tule esille. 

Työskennellessäni sairaanhoitajana seksuaaliterveyden keskuksessa Rotterdamissa Hollannissa, tapasin vastaanotollani päivittäin lukuisia asiakkaita, jotka tulivat seksitautitesteihin mahdollisen tartuntariskin vuoksi. Silloin tällöin sain kuulla kertomuksen siitä, kuinka seksikumppani oli ottanut kondomin pois kesken yhdynnän tai epäilyksen siitä, että näin olisi saattanut käydä. Usein asia mainittiin ohimennen ikävänä tapahtumana, jonka ajateltiin olevan estettävissä, kunhan olisi itse kiinnittänyt asiaan enemmän huomiota. Näinhän asia ei ole. On hyvin tavallista, että väkivallan uhri kokee syyllisyyttä tapahtuneesta tai kokee, että on itse jollain tapaa mahdollistanut väkivallan teon. On tärkeää muistaa ja muistuttaa väkivaltaa kokenutta, että väkivallan tekijä on aina vastuullinen teosta, ei uhri. 

Suomessa astui voimaan vuosi sitten uudistettu seksuaalirikoslainsäädäntö, jossa raiskauksen määritelmään lisättiin vapaaehtoisuuden puuttuminen. Tästä uudistuksesta puhutaan myös niin sanottuna suostumusperustaisena seksuaalirikoslainsäädäntönä. Uudistus on ollut tarpeellinen. Suomessa kondomin pois ottaminen tai sen pois jättäminen ilman partnerin lupaa voitaisiin tulkita raiskaukseksi, koska yhdyntään ilman suojausta ei ole ollut suostumusta. Tulevat oikeustapaukset tulevat muokkaamaan oikeuskäytäntöä ja näyttämään, tulkitaanko stealthing raiskaukseksi suomalaisessa oikeusjärjestelmässä. Hollannissa asiaa on tulkittu niin, ettei kyseessä ole raiskaus, mutta jos tapahtumaan on liittynyt pakkoa, tekijä on voinut saada muutaman kuukauden vankeusrangaistuksen ja uhri on saanut rahallisen korvauksen. 

Stealthingin uhriksi voivat joutua niin naiset, miehet, transihmiset kuin muun sukupuolisetkin. Uhrien kokemuksia yhdistää usein se, että uhri on penetroitava osapuoli ja se, että kondomi on otettu pois seksiasennossa, jossa itsellä ei ole näköyhteyttä sukuelimeen, jossa kondomi on. Tämä tekee tilanteen havaitsemisesta käytännössä lähes mahdottoman. Jotkut ovat ratkaisseet ongelman suostumalla vain asentoihin, jossa näköyhteys penetroivaan sukuelimeen säilyy tai suosimalla turvaseksivälineitä, joita voi käyttää itse, kuten esimerkiksi sisäisesti käytettäviä kondomeja. Nämä ovat hyviä keinoja, mutta tärkeämpää on korostaa ilmiön haitallisuutta, vakavuutta ja sitä, kuinka tällainen ilmiö voidaan kitkeä pois.  

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta olisi tärkeää panostaa ennaltaehkäiseviin toimiin, jotta stealthingiä tai muita ihmisten seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rikkomisia tapahtuisi mahdollisimman vähän. Rikosoikeudellisten prosessien lisäksi tämä edellyttää suostumuskulttuurin vahvaa juurruttamista yhteiskuntaamme ja seksuaalioikeuksien vahvistamista. Näitä voidaan edistää kaikkia ikäluokkia koskevalla laadukkaalla seksuaalikasvatuksella ja toimivilla seksuaaliterveyttä edistävillä palveluilla. 

Jos tämä aihe mietityttää sinua tai olet joutunut stealthingin tai valeturvaseksin uhriksi, muista, että apua on saatavilla! Pro-tukipiste tarjoaa keskusteluapua ja voimme yhdessä miettiä, miten edetä asian kanssa. 

Sini van Schravendijk Väisänen