Tietoa ja tukimateriaaleja

Animaatioita, esitteitä ja työkaluja ihmiskaupan tunnistamiseen ja uhrien tukemiseen. Materiaalia voi ladata maksutta.

Pro-tukipisteen IKV-työssä luodaan käytännön sosiaali- ja terveysalan asiakastyöhön soveltuvaa viestintämateriaalia, jonka tarkoituksena on helpottaa ihmiskaupparikosten uhrien tunnistamista ja auttamista. Materiaalit perustuvat Pro-tukipisteen työssä havaittuihin tarpeisiin ja asiakas- ja tiedotustyöstä kertyneeseen osaamiseen. Esitteet ja animaatiot ovat vapaasti käytettävissä esimerkiksi tiedottamisessa, kouluttamisessa sekä sosiaali- ja terveysalan asiakastyön työkaluina. Materiaalin lataaminen on maksutonta.

Esitteet

Tässä esitteessä on koottuna tunnusmerkkejä, joihin perehtyminen helpottaa tunnistamaan ihmiskaupparikokseen viittaavia asioita esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä.

Esite Ihmiskaupan tunnusmerkkejä (suomi)

Esite Indicators of human trafficking (englanti)

Animaatiot

Pro-tukipisteen lyhytanimaatiot sopivat koulutus- ja tiedotusmateriaaleiksi.

Käsitteiden selkeä käyttö on tärkeää yhteisen ymmärryksen saavuttamisessa. Olemme valmistaneet lyhyen animaation kolmen keskeisen käsitteen eli seksityön, ihmiskaupan ja parituksen keskeisistä sisällöistä: Kohti yhteistä ymmärrystä

Ihmiskauppaa käsitteleviin animaatioihin on koottu tiiviisti ja arkikielisesti tietoa ihmiskaupasta ja uhrien kohtaamisesta ja tunnistamisesta sekä erilaisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksestä vaikeista tilanteista selviytymisessä. Animaatiot on suunniteltu ensisijaisesti sosiaali- ja terveystyötä tekevien järjestöjen työhön.

Animaatio 1. Tunnista ihmiskaupan tunnusmerkit

Animaatiossa kuvataan tiiviisti mitä ihmiskauppa voi olla ja mitkä tekijät vaikuttavat uhrin asemaan ja avun hakemisen mahdollisuuksiin. Ihmiskaupan tunnusmerkkejä -esitettä on hyvä käyttää animaation rinnalla esimerkiksi kouluttaessa.

Recognize the indicators of human trafficking (EN)

Recognize the indicators of human trafficking (ARABIC)

Reconnaître les signes de la traite de personnes(FRA)

Recognize the indicators of human trafficking (THAI)

КАК РАСПОЗНАТЬ ПРИЗНАКИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ(RUS)

Å gjenkjenne tegn på menneskehandel(NOR subtitles)

Animaatio 2. Tunnista ihmiskauppa – rauhoitu kuulemaan

Animaatio kertoo, miten esimerkiksi sosiaali- tai terveysalojen työntekijät voivat valmistautua kohtaamiseen vaikeassa tilanteessa olevan ihmisen kanssa. Animaatiossa kuvataan hyviä käytäntöjä ihmiskaupan uhrin tunnistamistilanteessa, jotta kohtaaminen olisi turvallisen tuntuinen ja mahdollistaisi luottamuksen rakentumisen työntekijän ja ihmiskaupan uhrin välille.

Animaatio 3. Yhteisön voima

Animaatio kuvaa yhteisöjen ja sosiaalisten verkostojen merkitystä vaikeista tilanteista selviytymisessä. Animaatio toimii esimerkiksi vertaisryhmätoiminnassa keskustelun herättäjänä ja esimerkkinä siitä, miten erilaiset yhteisöt ja yksilöt voivat olla mukana haavoittuvassa asemassa elävien ihmisten tavoittamisessa ja auttamisessa. Vertaistunnistaminen on yksi merkittävä väylä sille, että ihmiskaupparikosten uhrit saavat tietoa avun saamisen mahdollisuuksista.

The power of community (EN)

The power of community (ARABIC)

Le pouvoir des communautés (FRA)

The power of community (THAI)

Сила сообщества (RUS)

Muita materiaaleja

Oikeuksien puolesta, ihmiskauppaa vastaan!

Mallinnus yhteisöille suunnatuista työpajoista ihmiskaupan ja hyväksikäytön tunnistamisesta ja avun hakemisesta perustuu Pro-tukipisteen toiminnassa kokeiltuihin vertaistunnistamiseen tähtääviin työpajoihin.

”Jos olisin tiennyt tämän kaiken vuosia sitten, niin tilanteeni ei olisi nyt ehkä näin huono."

Majakka-hanke 2017-2018. Tukea ja tietoa ihmisille, joilla on kohonnut riski jäädä rikosoikeudellisten ja rikosuhripalvelujen ulkopuolelle. Loppuraportti 2019.

Tyttöjenpäivänä ihmiskauppaa vastaan -webinaarin tallenne

Pro-tukipiste järjesti yhdessä Zonta Club of Helsinki IV ja III kanssa 14.10.2020 tyttöjenpäivän sekä EU:n ihmiskaupan vastaisen päivän hengessä Tyttöjenpäivänä ihmiskauppaa vastaan -webinaarin, jonka tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä sukupuolen huomioimisesta ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa.