Tunnista ihmiskauppa

Ihmiskauppa on vakava vapauteen kohdistuva rikos. Tunnistaminen on uhrin kannalta tärkeää.

Ihmiskauppa on rikos, joka loukkaa yksilön ihmisarvoa ja koskemattomuutta. Se on rikos, jossa rikoksen tekijä käyttää hyväkseen toisen ihmisen haavoittuvaista tilannetta tai alistaa pakottamalla tai harhauttamalla toisen ihmisen sellaiseen asemaan, jossa hän pystyy hyväksikäyttämään uhriaan ja hyötymään hänestä taloudellisesti tai muilla tavoin. Rikoksen tekijöitä voi olla yksi tai useampia. Ihmiskaupparikoksen uhri on tilanteessa, jossa hänellä ei ole aitoa mahdollisuutta määrätä itse tekemisistään tai irrottautua tilanteesta ilman häneen itseensä tai läheisiinsä kohdistuvaa uhkaa.

Seksityö ja ihmiskauppa ovat eri asioita. Ihmiskaupalla on useita ilmenemismuotoja ja silloin kun sitä ilmenee prostituutiossa tai muunlaisessa kaupallisessa seksissä, niin siitä puhutaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvänä ihmiskauppana.  Tällä tarkoitetaan henkilön painostamista tai pakottamista prostituutioon/seksiteollisuuden käyttöön. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa voi olla myös esimerkiksi seksiorjuuteen pakottamista.

Suomessa ihmiskauppa on kriminalisoitu rikoslain 25 luvun 3 ja 3a §:ssä

Esitutkintaviranomaiset (poliisi ja raja), syyttäjät ja tuomioistuimet arvioivat tapauskohtaisesti, milloin ihmiskaupan rikosoikeudelliset tunnusmerkistöt täyttyvät. Vaikka ihmiskauppa on rikos, niin pelkkä rikosoikeudellinen käsittely ei riitä. Ihmiskaupparikoksen uhrin tarve oikeaan tietoon sekä sosiaaliseen ja terveydelliseen tukeen on yleensä suuri.

Ihmiskaupparikoksen mahdollisten uhrien haavoittuvan tilanteen tunnistaminen ja sen puheeksi otto ovat ensimmäisiä askeleita avunsaamisen ja oikeuksien toteutumiseen. Mahdollisen ihmiskaupparikoksen uhriksi joutuneen henkilön itsemääräämisoikeuden ja oman elämänsä asiantuntijuuden kunnioittaminen, luottamuksellisen suhteen rakentaminen ja oikea tieto ovat hyvä yhdistelmä mietittäessä yhdessä mahdollisuuksia muutokseen.

Esite Ihmiskaupan tunnusmerkkejä tukee ihmiskaupan tunnistamista. Siinä on tietoa ihmiskaupan eri ilmenemismuodoista, ihmiskauppaan viittaavista kontrolloinnin keinoista ja erilaisista tekijöistä, jotka voivat olla viitteitä ihmiskaupasta. Voit ladata esitteen itsellesi maksutta.

Aiheesta kertoo lisää video Tunnista ihmiskaupan tunnusmerkit.

Ihmiskauppa on tärkeä tunnistaa, jotta ihmiskaupparikoksen uhrilla on mahdollisuus saada sitä suojelua ja tukea, johon hän on oikeutettu. Pro-tukipisteellä ja muissa järjestöissä ihmiskaupan tunnistaminen perustuu keskusteluun työntekijän ja apua tarvitsevan ihmisen välillä. Ihmiskauppaan viittaavan tilanteen tunnistaminen on ensiaskel siihen, että rikoksen uhriksi joutuneen ihmisen kanssa voidaan keskustella avun hakemisen vaihtoehdoista. Tästä teemasta kertoo animaatio Tunnista ihmiskauppa – rauhoitu kuulemaan.

Joskus ihmiskauppaan viittaavaa tilannetta käsitellään rikostutkinnassa niin kutsuttuina lähirikoksina. Tässä on esimerkkejä rikosnimikkeistä, joita voi kutsua ihmiskaupparikoksen ”lähirikoksiksi”.

Paritus, törkeä paritus

  • paritus tarkoittaa sitä, että seksin myyjän ja seksin ostajan välillä toimii kolmas osapuoli, joka saa taloudellista hyötyä seksin myynnistä. Paritus voi Suomessa tarkoittaa esimerkiksi asunnon vuokraamista, seksinmyynti-ilmoitusten laatimista tai muunlaista seksinmyynnin edistämistä. Paritus on määritelty rikoslaissa rangaistavaksi toiminnaksi.
  • parituksen kaltainen toiminta viittaa ihmiskauppaan silloin, kun siihen liittyy alistamista, kontrollointia tai väkivaltaa tai jos parituksen kohteena on alle 18-vuotias ihminen.

Kiskonnan tapainen työsyrjintä

Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen

Kiristys, petos, laiton uhkaus