Medialle

Pro-tukipiste antaa asiantuntijalausuntoja medialle ihmiskaupasta ja seksityöstä palveluntarjoajan näkökulmasta. On kuitenkin muutamia asioita, joita tulee ottaa huomioon seksin myymiseen liittyvistä teemoista.

Seksiä myyvien elämää koskettaa aina voimakas stigma. Koska stigma on yhteiskunnallinen ilmiö, sillä ei ole väliä, kuinka yksilö itse suhtautuu omaan seksityöhönsä, vaan se tapahtuu ihmisen itsensä ulkopuolella ja sillä voi olla hyvin todellisia ja konkreettisia seurauksia. Tämän takia seksityötä tai seksin myymistä käsittelevän journalistin tulee huomioida oman tekstinsä vaikutus: vahvistaako se stigmaa vai purkaako se sitä. 

Seksin myynnillä elantonsa hankkiva on itse oman tilanteensa paras asiantuntija. Seksiä myyvät ovat hyvin moninainen joukko, ja syitä tehdä seksityötä on monia. Taustalla on paljon erilaisia elämäntilanteita. Osa toimii alalla oman tietoisen valintansa pohjalta ja osa elämäntilanteen pakosta. Yhden totuuden etsiminen on turhaa, sillä monenlaiset todellisuudet ovat yhtäaikaa totta ilman, että ne kilpailevat keskenään siitä, mikä on enemmän totta.

Stigmatisoivalla kuvastolla on vaikuttavuutta seksityöstä uutisoinnissa. Vältä stereotyyppistä kuvastoa seksityöstä varjoissa tapahtuvana, salamyhkäisenä ja epäilyttävä toimintana tai yliseksualisoivaa, erotisoivaa kuvastoa. Kuvat sääristä verkkosukkahousuissa ovat väsynyttä ja kliseistä kuvastoa.

Aiheeseen liittyvään sanastoon ja erilaisten sanojen sävyihin ja merkityksiin kannattaa kiinnittää huomiota. On hyvä pitää mielessä, että seksialan kenttä on moninainen ja siellä on monta erilaista todellisuutta olemassa yhtäaikaa. Yksikään tarina ei sulje jonkun toisen tarinaa pois tai tee siitä epäuskottavaa. Läpinäkyvyyden ja stereotypioiden välttämisen kannalta olisi hyvä, että jutussa tulisi esiin, mitä todellisuuden osaa juttu käsittelee ja mistä näkökulmasta.

Prostituutiolainsäädäntö vaihtelee eri maissa ja sen vuoksi vertailu on haasteellista. Kunkin maan omaksuma prostituutiopolitiikka vaikuttaa sekä lainsäädännön sisältöön että sen tulkintaan. Nykyisessä prostituutiopoliittisessa keskustelussa on kolme päälinjaa: abolitionismi, regulaatio ja dekriminalisaatio. Löydät lyhyet luonnehdinnat tästä linkistä: prostituutiopoliittisen päälinjat. Myös ihmiskauppalainsäädäntö on erilaista eri maissa ja ihmiskaupanvastaisen toiminnan toteuttaminen vaihtelee. Siksi myöskään ihmiskaupan vastaiset toimet eivät ole suoraan vertailtavissa eri maiden välillä. Yleiskatsauksen Suomen lainsäädännöstä löydät täältä.

Käsitteiden selkeyden kanssa kannattaa myös olla tarkkana. Tässä parin minuutin animaatio Seksityö - ihmiskauppa - paritus -käsitteiden keskeisistä sisällöistä.

Pro-tukipiste ottaa kantaa seksityöhön, prostituutioon ja ihmiskauppaan yleisellä tasolla. Lisästigmatisoinnin välttämiseksi emme kommentoi/ota kantaa uutisointeihin tai juttuihin, joissa käsitellään vain yhden, rajatun ihmisryhmän tilannetta.

Huomioithan lisäksi, että 

  • Emme välitä haastateltavia emmekä anna ulkopuolisille mitään asiakkaidemme henkilötietoja paljastavaa tai yksilön suojaa loukkaavaa tietoa mihinkään tarkoituksiin ilman asianosaisen henkilön lupaa.
  • Suoraa asiakastyötä tekevät työntekijät antavat haastatteluja vain poikkeustapauksissa. Perusteena tälle linjaukselle ovat asiakastyöhön liittyvät turvallisuustekijät.
  • Emme ota asiakastyön tilanteisiin mukaan toimittajia ilman asianosaisen henkilön tai henkilöiden pyyntöä.