Lahjoittaminen

Voit tukea Pro-tukipisteen toimintaa rahalahjoituksella. Lahjoitetut varat ohjataan lyhentämättömänä asiakkaiden tuki- ja ryhmätoimintaan.

Tue Pro-tukipisteen toimintaa rahalahjoituksella

Pro-tukipiste tekee käytännön tukityötä seksinmyynnistä toimeentulonsa hankkivien ihmisten kanssa. Osa asiakkaistamme on joutunut ihmiskaupparikoksen uhriksi. Taloudelliset ja terveydelliset ongelmat sekä yksinäisyys ovat osa monen kohtaamamme ihmisen arkea. Eristäytyminen johtaa siihen, ettei ihmisellä ole tietoa mahdollisuuksistaan eikä visioita paremmasta.

Pelko ja häpeä ovat esteitä, jotka voidaan voittaa. Yhdessä tekeminen ja tunne osallisuudesta ovat avaimia hyvinvointiin. Olemme oppineet, että pienillä teoilla voi olla suuri merkitys.

Voimauttavaa ryhmätoimintaa ja arkista tukea

Ryhmätoiminnassa löydämme yhdessä keinoja lisätä turvallisuutta ja hyvinvointia. Ryhmässä ihmiset voivat jakaa osaamistaan ja tulla arvostetuiksi omana itsenään. Ajoissa saatu neuvo ja tuki arkisissa asioissa estävät isompien ongelmien syntymisen. Oikean tiedon saaminen ja keskustelu turvallisessa ilmapiirissä kantavat arjessa eteenpäin ja luovat tilaa tulevaisuuden suunnittelulle.

Tue toimintaamme – pienikin lahjoitus auttaa!

Lahjoitetut varat ohjataan lyhentämättömänä asiakkaiden tuki- ja ryhmätoimintaan.

Pro-tukipiste on vuonna 1990 perustettu järjestö, jossa työskentelee parikymmentä sosiaali- ja terveysalojen ammattilaista. Pro-tukipisteen kohderyhminä ovat tukipalveluiden tarpeessa olevat seksi- ja erotiikka-aloilla toimivat ihmiset sekä ihmiskaupparikoksen uhrit. Järjestöllä on palveluyksiköt Helsingissä, Tampereella ja Turussa.