Lahjoittaminen

Voit tukea Pro-tukipisteen avun tarpeessa olevien ihmisten hyvinvointia vahvistavaa toimintaa rahalahjoituksella. Lahjoitetut varat ohjataan lyhentämättömänä asiakkaidemme kriisitukeen sekä osallisuutta lisäävään ja eristäytyneisyyttä vähentävään toimintaan.

Tue Pro-tukipisteen toimintaa rahalahjoituksella

Pro-tukipiste tekee käytännön tukityötä seksinmyynnistä toimeentulonsa hankkivien ihmisten kanssa. Osa asiakkaistamme on joutunut ihmiskaupparikoksen tai muun vakavan väkivallan uhriksi. Turvattomuuden lisäksi taloudelliset ja terveydelliset ongelmat sekä yksinäisyys ovat osa monen kohtaamamme ihmisen arkea. Eristäytyminen johtaa siihen, ettei ihmisellä ole tietoa mahdollisuuksistaan eikä visioita paremmasta.

Kriiseistä voi selvitä ja eristäytyneisyydestä voi päästä irti. Turvallinen ympäristö, yhdessä tekeminen ja tunne osallisuudesta ovat avaimia hyvinvointiin. Olemme oppineet, että pienillä teoilla voi olla suuri merkitys.

Kriisissä auttamista, voimauttavaa ryhmätoimintaa ja arkista tukea

Kriisitilanteissa nopea, tilanteeseen sopiva apu on olennaista. Kriisiavun sisältö riippuu avun tarpeessa olevan ihmisen tilanteesta. Joskus apu on jotakin akuuttia materiaalista tukea (esimerkiksi ruokaa, hygieniatarvikkeita, lääkkeitä), joskus väkivaltatilanteesta irtipääsyn mahdollistavaa turvallista lyhytaikaista majoittumista ja joskus jotakin muuta akuuttia kriisistä eteenpäin selviämistä tukevaa toimintaa (esimerkiksi mahdollisuutta pitää yhteyttä läheisiin).

Ryhmätoiminnassa löydämme yhdessä keinoja lisätä turvallisuutta ja hyvinvointia. Ryhmässä ihmiset voivat jakaa osaamistaan ja tulla arvostetuiksi omana itsenään. Ajoissa saatu neuvo ja tuki arkisissa asioissa estävät isompien ongelmien syntymisen. Oikean tiedon saaminen ja keskustelu turvallisessa ilmapiirissä kantavat arjessa eteenpäin ja luovat tilaa tulevaisuuden suunnittelulle. Tuemme myös omaehtoista arjen taitojen oppimista (esimerkiksi tietokoneen käyttö ja verkkopalvelut).

Tue toimintaamme – pienikin lahjoitus auttaa!

Lahjoitetut varat ohjataan lyhentämättömänä asiakkaiden kriisiauttamiseen, tuki- ja ryhmätoimintaan.

Pro-tukipiste on vuonna 1990 perustettu järjestö, jossa työskentelee parikymmentä sosiaali- ja terveysalojen ammattilaista. Pro-tukipisteen kohderyhminä ovat tukipalveluiden tarpeessa olevat seksi- ja erotiikka-aloilla toimivat ihmiset sekä vakavan väkivallan kuten ihmiskaupparikoksen uhrit. Järjestöllä on palveluyksiköt Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Verkossa toimimme valtakunnallisesti. Pro-tukipisteen väkivallan vastainen työ on valtakunnallista.