Pro-tukipisteen väkivallan vastaisen työn (VV-työ) tarkoitus on ajaa niiden seksi- tai erotiikka-aloilta toimeentuloaan hankkivien ihmisten oikeuksia, jotka ovat joutuneet vakavien rikosten, esimerkiksi ihmiskaupparikoksen uhriksi. Tähän ryhmään kuuluvat myös muusta vastikkeellisesta seksistä toimeentuloja hankkivat ihmiset. Työn tarkoitus on ehkäistä ihmiskaupan ja muiden vakavien rikosten uhriksi joutumista. Aiemmin väkivallan vastaista työtä kutsuttiin rajoitetummin ihmiskaupan vastaiseksi työksi, mutta toiminnan kuvauksen laajentaminen koskemaan kaikenlaista vakavaa väkivaltaa on perusteltua. Ihmiskaupparikos on yksi vakavan väkivallan muoto, mutta turvattomuus ja oikeudeton asema altistavat myös muunlaisen vakavan väkivallan kohteeksi joutumista.

Teemme väkivallan vastaista työtä ja edistämme seksi- ja erotiikka-aloilta toimeentuloa hankkivien täysi-ikäisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia. Pro-tukipisteellä ajatellaan, että täysi-ikäisten ihmisten omaehtoinen seksi– tai eroottisen alan työ ja seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksissa tapahtuva ihmiskauppa ovat eri asioita.  On tärkeää muistaa, että väkivalta on aina rikos ja se ei kuulu osana seksuaalipalveluiden myyntiin.

Pro-tukipisteen työntekijöillä on vankka ja moninainen osaaminen ja kokemus seksityön, väkivallan sekä seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksissa tapahtuvan ihmiskaupan teemoista. Laajalla ammattitaidolla ja kaupallisen seksin alan monipuolisella tuntemuksella on merkitystä tilanteissa, joissa rikoksen uhriksi joutunut ihminen on hankkinut toimeentuloaan seksityöstä tai joutunut painostetuksi seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi esimerkiksi prostituutioon tai pornoon. VV-työ ja Pro-tukipisteen alueelliset yksiköt toimivat tiiviissä yhteistyössä.  

Seksialalla tapahtuvan väkivallan vastaista asiantuntijatyötä  

Väkivallan vastaisen työmme erityisasiantuntemuksen alana on seksi- ja erotiikka-aloilla ja erilaisen vastikkeellisen seksin piirissä tapahtuvat henkilökohtaista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta loukkaavat teot. Pro-tukipisteellä on pitkä kokemus käytännön työstä seksuaaliseen hyväksikäytön tarkoituksiin tapahtuvan ihmiskaupan tunnistamisesta ja rikosten uhriksi joutuneiden ihmisten tukemisesta. 

Teemme väkivallan vastaista vaikuttamistyötä rakenteissa, joissa ihmiskauppa- ja muiden väkivaltarikosten uhrien asemaan voidaan vaikuttaa (verkostot ja työryhmät). Vaikuttamistyössämme tarjoamme päivitettyä tietoa ja näkemystä myös laajemmin kaupallisen seksin alaan liittyvistä kysymyksistä. Teemme yhteistyötä järjestöjen ja viranomaisten kanssa, jotta väkivaltarikosten uhrien asema ja oikeuksien toteutuminen Suomessa edistyy. Koulutamme eri alojen ammattilaisia  ja  tuotamme  työkaluja  väkivallan puheeksiottamiseksi, ihmiskaupan tunnistamiseksi ja rikosten uhrien oikeuksista tiedottamiseen. 

Pro-tukipisteen VV-työ voi tarjota konsultaatiota ja reflektiotukea tilanteissa, joissa on tarve saada ajantasaista tietoa seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvään ihmiskauppaan tai muihin vakaviin rikoksiin ja oikeuksien loukkauksiin kytkeytyvissä kysymyksissä. Jos tarvitset tukea, palveluita tai neuvontaa omaasi tai jonkun toisen ihmisen tilanteeseen, kannattaa ottaa yhteyttä palveluyksiköidemme työntekijöihin. 

VV-työstä vastaa työpari. Kiireisen työtilanteen vuoksi pyydämme väkivallan vastaiseen työhön liittyviä yhteydenottoja ensisijaisesti puhelimitse (puhelu/tekstiviesti).