PRO-TUKIPISTEEN HISTORIA

Pro-tukipisteen tarina alkoi yli 30 vuotta sitten. Suomi oli 1980-luvun loppupuolella tilanteessa, jossa vihdoin meilläkin oltiin valmiita lakkauttamaan irtolaislaki, joka oli vanhentunut ja sosiaalisesta huono-osaisuudesta rankaiseva huoltolaki. Poliisi ei kannattanut lain kumoamista ja julkisuudessa luotiin uhkakuvaa laajamittaisen katuprostituution ilmestymisestä myös Suomeen, jos ammattihaureus irtolaiskriteerinä poistuu. Muissa Pohjoismaissa oli prostituutioon erikoistuneita kunnallisia palveluita ja niissä työskenneltiin ensisijaisesti huumeita käyttävien ja katuprostituutioympäristöissä toimivien naisten parissa. Suomessa tällaiselle työlle ei nähty tarvetta, koska näkyvää katuprostituutiota ei ollut.

Pieni joukko asiasta kiinnostuneita ihmisiä alkoi kuitenkin pohtia, olisiko tukipalveluille kuitenkin tarvetta myös Suomessa. Vaikka katuprostituutiota ei ollutkaan, niin sanomalehdissä seksin myynti- ja ostoilmoituksia oli paljon (ns. päiväkahviseuran tarjoaminen ja hakeminen oli tuolloin kaikkien tietämä koodi maksulliselle seksille).

Erilaisten selvitysten ja verkostokokousten jälkeen oli ilmeistä, että kunnallisiin palveluihin perustuvaa palvelua ei saada aikaiseksi. Järkevintä olisi kokeilla toiminnan tarvetta kolmannen sektorin kautta. Tämäkään ei ihan onnistunut ja lopulta Helsingin Diakonissalaitos lupautui liittämään vuoden kokeilun osaksi diakoniaprojektejaan. Näin toiminta alkoi Helsingissä vuonna 1990 puhelinpäivystyksenä, jossa vapaaehtoisina päivystäjinä toimi sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saaneita ihmisiä. Nimesimme palvelun Prostituoitujen neuvontapiste. Tuohon aikaan seksityö-käsite oli tuntematon. Puhelinlinja avattiin tammikuussa 1990 ja ensimmäiset puhelut tulivat maaliskuussa. Vuoden lopussa oli jo sen verran yhteydenottoja, että toimintaa päätettiin jatkaa kokeiluvuoden jälkeen. Nimeä pohtiessamme otimme annettuna, että kaikki soittajat olisivat cissukupuolisia naisia, joten sitä ei erikseen nimessä mainittu. Onnekas ”virhe”, sillä muista Pohjoismaista poiketen saimme yhteydenottoja myös miehiltä ja palveluihimme löysivät myös transnaiset.

Varsin nopeasti saimme soittajilta palautetta, että emme taida kovin paljoa tietää alasta ja seksiä myyvien ihmisten arjesta. Myönsimme tämän nöyrästi ja päätimme rakentaa palvelumme dialogille, jossa ihmisillä itsellään on asiantuntemusta omasta elämästään ja meillä on tietoa palveluista. Nämä asiantuntemukset liitettiin yhteen ja yhteistyöllä saatiin aikaiseksi räätälöityjä, laadukkaita ja vaikuttavia neuvonta- ja tukipalveluita. Tämä dialogi johti myös nimen vaihtamiseen: vuonna 1993 neuvontapisteestä tuli Pro-tukipiste. Pro-etuliite sisältää kolme merkitystä: 1) pro merkityksessä jonkin edistämiseksi eli oikeuksien edistäminen, 2) pro on myös lyhenne prostituutiosta ja 3) pro merkitsee sitä, että tarjoamamme palvelut ovat ammatillisia. Loppuosa eli tukipiste on ajankuvaa, sillä tukipisteet ja tukikeskukset olivat tuolloin yleisiä.

Vuosi 1996 oli merkittävä muutosten vuosi: Pro-tukipiste irtautui yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti Helsingin Diakonissalaitoksesta ja järjestäytyi omaksi yhdistyksekseen Pro-tukipiste ry:ksi Samana vuonna otettiin TAMPEP-verkoston opastamana etsivä työ uutena työmuotona käyttöön, aloitettiin säännölliset lääkäripäivystykset ja myös ensimmäiset vertaisryhmät aloittelivat toimintaansa.

Sittemmin toiminta on monipuolistunut entisestään ja laajentunut usealle paikkakunnalle. Aloitettaessa palkattua henkilökuntaa oli 0,5 ja nyt meitä yli kaksikymmentä. Vuonna 2007 avautui Tampereen toimipiste ja samana vuonna alkoi myös Pro-tukipisteen ihmiskaupan vastainen toiminta. Turku saatiin mukaan vuonna 2016.

Pro-tukipiste on muuntautunut toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten myötä ja aina olemme menneet sinne, missä kohderyhmiimme kuuluvat ihmiset ovat. Digitaalisia palveluita on otettu käyttöön matalalla kynnyksellä. Pro-tukipiste on verkostoitunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Rajat ylittävä yhteistyö on tärkeää: pohjoismainen yhteistyö alkoi vuonna 1991, lähialueyhteistyö 1995, eurooppalainen verkostoituminen 1995 ja globaali verkostoituminen ennen vuosituhannen taitetta.

Vaikka paljon on muuttunut vuosien myötä, niin Pro-tukipisteen perusarvot ja periaatteelliset lähtökohdat ovat säilyneet muuttumattomina. Ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, yhdessä tekeminen, kunnioittava kohtaaminen ja toiminnan läpinäkyvyys ilman piiloisia tavoitteita olivat mukana vuonna 1990 ja ne ovat edelleenkin läsnä arjen työssä.