Global Alliance Against Traffic in Women – GAATW

Pro-tukipiste on jäsenenä verkostossa Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW). GAATW on maailmanlaajuinen verkosto, johon kuuluu ihmiskaupan vastaista työtä tekeviä kansalaisjärjestöjä. GAATWin lähtökohtana on ihmiskaupparikosten uhrien ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ihmisoikeuksien edistäminen ja suojaaminen. Suomesta verkostossa mukana on myös Rikosuhripäivystys. GAATW julkaisee Anti-Trafficking Review ’tä. Siinä on ajankohtaisia tutkijoiden ja aktivistien ihmiskaupan vastaiseen toimintaan liittyviä kirjoituksia ja keskusteluja.

La Strada International -järjestöfoorumi

Pro-tukipiste kuuluu La Strada International -järjestöfoorumiin. Foorumi edistää ihmiskaupan uhrien kanssa työskentelevien järjestöjen yhteistyötä Euroopassa. La Strada International -järjestöfoorumiin kuuluu 28 eurooppalaista järjestöä. Suomesta mukana on Pro-tukipisteen lisäksi Rikosuhripäivystys.

Neliapila-verkosto

Neliapila-verkosto kokoaa yhteen Pro-tukipisteen läheisimmät käytännön asiakastyötä ihmiskaupan uhrien parissa tekevät yhteistyöjärjestöt. Neliapila-verkostoon kuuluvat Pro-tukipisteen lisäksi Monika-Naiset liitto ryPakolaisneuvonta ry ja Rikosuhripäivystys.

Ihmiskaupan vastainen järjestöverkosto

Pro-tukipiste ry on jäsenenä ihmiskaupan vastaisessa IKV-verkostossa. Verkosto koostuu kolmannen sektorin toimijoista sekä tutkijoista. Pro-tukipiste perusti IKV-verkoston ja koordinoi sitä vuosina 2007–2014. Nyt verkostoa koordinoi Rikosuhripäivystys.

Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattorin työryhmä

Valtioneuvostossa toimii ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori, jonka tehtävänä on ihmiskaupan vastaisten toimien yhteensovittaminen. Koordinaattori työskentelee oikeusministeriöstä käsin. Koordinaattori on puheenjohtajana työryhmässä, jonka yhtenä tehtävänä on laatia poikkihallinnollinen ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma. Pro-tukipiste on jäsenenä toimintaohjelmaa kehittävässä oikeusministeriön asettamassa viranomaisista ja kansalaisjärjestöistä koostuvassa työryhmässä.