Stigma

Seksityön tekemiseen liittyy edelleen vahva stigma, huoran leima. Jokainen seksipalveluita myyvä joutuu tavalla tai toisella kohtaamaan tämän ja pohtimaan mitä se omalla kohdalla merkitsee. Pro-tukipisteen visio on tulevaisuus, jossa kenenkään ei tarvitse kantaa työstään tätä leimaa.

Stigmalla tarkoitetaan sosiaalista asennetason leimaamista. Seksityöhön ja seksipalvelujen myymiseen liittyy vahva ja negatiivinen stigma. Valintaa hankkia toimeentulonsa seksipalveluja myymällä ei pidetä yleisesti hyväksyttävänä ja jotkut pitävät sitä jopa ihmisarvoa alentavana. Myös ne ihmiset, joilla seksin myyminen ei ole ollut tietoinen valinta, vaan siihen liityy pakkoa ja painostamista, joutuvat tämän saman negatiivisen stigman uhreiksi. Stigmalle on olennaista se, että se ei kerro stigmatisoitujen, tässä tapauksessa seksipalveluja myyvien ihmisten ominaisuuksista, vaan se kertoo muiden ihmisten asenteista ja käyttäytymisestä heitä kohtaan.

Stigman voima on vahva ja se on kaikkia seksi- ja erotiikka-alalla toimivia ihmisiä yhdistävä seikka. Seksipalvelujen myymisen ilmitulolla voi olla merkittäviä sosiaalisia seurauksia. Vaikka seksipalveluja myyvä tai muuta eroottisen alan työtä tekevä henkilö itse on sinut asian kanssa, ulkopuolisten reaktioita on vaikea ennustaa. Moni kokee asian salailun ja sen aiheuttaman kaksoiselämän hyvin raskaaksi. Kynnys kertoa edes läheisimmille ihmisille on korkea. Pelko seurauksista on ymmärrettävää, sillä valitettavasti siihen edelleenkin liittyy merkittäviä riskejä: tärkeiden sosiaalisten suhteiden menettäminen, tulevaisuuden opiskelu- ja työmahdollisuuksien vaarantuminen, vanhemmuuden kyseenalaistaminen, asunnon menettäminen ja muiden vastaavien elämän perusasioiden murtuminen. Riskit eivät onneksi aina toteudu, mutta pelko niiden toteutumisesta tekee ymmärrettäväksi sen, miksi niin monet haluavat pitää toimintansa salassa.

Stigman vastainen työ on asenteisiin vaikuttamista ja meistä jokainen voi tehdä tätä vaikuttamistyötä omalla kohdallaan omia asenteita tutkien. Emme ota kantaa, mitä mieltä kenenkin asiasta tulisi olla. Jokaisen on kuitenkin hyvä pohtia, mitä itse seksipalvelujen myymisestä ja ostamisesta ajattelen, mihin ajatteluni perustuu, mitä ilmiön moninaisuudesta tiedän ja mihin tietoni perustuu.

Pro-tukipisteen stigman vastaisessa työssä tuemme ja edistämme seksiä myyvien ja eroottisen alan ammateissa toimivien ihmisten kuulemista mahdollisimman laaja-alaisesti. Haluamme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että ilmiön moninaisuus ja ihmisten erilaisuus tulisi ymmärretyksi. Ilmiöstä ei ole yhtä joko-tai -totuutta, vaan todellisuus on sekä-että -moninaisuutta. Teemme työtä sen eteen, että oman tarinansa kertovat ihmiset tulisivat aidosti kuulluksi ilman leimaamista pienen vähemmistön edustajiksi tai avuttomiksi uhreiksi. Moninaisen kentän yhteisöissä on osaamista ja voimaa olla mukana ratkaisemassa erilaisiin haavoittuvuuksiin liittyviä ongelmia ja edistää perus- ja ihmisoikeuksiaan. Suurin vastuu stigman vastaisessa työn onnistumisessa on meillä muilla: kuinka valmiita olemme aitoon ja moninaisuutta kunnioittavaan dialogiin.