Yhdistys

Pro-tukipiste ry on rekisteröity yhdistys.

Tarkoitus ja toiminta

Pro-tukipiste ry:n tarkoituksena on edistää seksi- ja erotiikkapalveluita myyvien ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun. Pro- tukipisteen toiminta edistää kohderyhmäänsä kuuluvien ihmisten oikeutta palveluihin sekä oikeutta suojeluun kaikenlaiselta pakottamiselta, itsemääräämisoikeuden rajoittamiselta ja muilta oikeuksien loukkauksilta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan kehitystä ja lainsäädäntöä kotimaassa ja ulkomailla ja tekee asiaan liittyviä aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja sekä tiedottaa ja kouluttaa seksityöhön liittyvissä asioissa. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ja asiakaskuntaansa juridisissa, sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä sekä muissa esiin tulevissa kysymyksissä osana palvelutoimintaansa sekä järjestämällä ryhmä- ja kokoustilaisuuksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta. Yhdistys ylläpitää voittoa tavoittelematta ammatillista etsivää työtä tekeviä ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja tarjoavia palveluyksikköjä, joissa seksityöntekijät itse sekä heidän läheisensä voivat saada maksutonta neuvontapalvelua edellä mainituissa kysymyksissä.

Hallitus

Jussi Merikallio, puheenjohtaja, projektipäällikkö, Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki

Mikko Tamminen, psykiatrian ja päihdepalveluiden johtaja, Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki

Laura Haurinen Karhola, asianajaja, varatuomari, AA Gummerus, Tampere

Riina Katainen, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, seksuaalineuvoja, Turku

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.