Arvot, missio, visio

Pro-tukipisteen toiminta perustuu yhdessä sovittuihin arvoihin. Meillä on vahva missio ja selkeä visio, jotka ohjaavat työtämme.

Arvot

Kaikki toimintamme perustuu perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja jota tukevat yhdessä sovittuihin arvomme:

  • yhdenvertaisuus
  • osallisuus
  • läpinäkyvyys

Missio

Uskomme, että oikeuksien lisääminen ja yhdessä tekeminen luovat hyvinvointia. Perustehtävämme on toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana ja matalan kynnyksen palveluiden tarjoajana. Osoitamme omilla palveluillamme, että vahvasti stigmatioiduille ja yhteiskunnan marginaalissa eläville ihmisille on mahdollista tarjota itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa, helposti saavutettavaa ja palveluita käyttäviä ihmisten osallisuuteen perustuvaa tukea. Rakennamme vaikuttamistyötämme ja palveluitamme yhdessä tekemisen periaatteella.

Visio

Unelmiemme visio on, että seksi- ja erotiikka-alalla työskentelevien oikeudet toteutuvat ja heidän ei tarvitse kantaa stigmaa omasta työstään.