06.07.2014 Blogi

Kampanja muistuttaa: kukaan ei ole laiton

Laittomista siirtolaisista puhuminen on vahvistaa käsitystä, jonka mukaan paperittomilla siirtolaisilla ei ole oikeuksia.

Sanoilla on merkitystä, painottaa PICUMin juhannuksen alla lanseeraama Words Matter –kampanja. PICUM on paperittomien oikeuksiin liittyvää yhteistyötä edistävä järjestö, joka myös seuraa paperittomien ihmisten asemaa Euroopassa ja vaikuttaa EU-politiikassa.

PICUMin mukaan laittomista siirtolaisista puhuminen on harhaanjohtava ja vahvistaa käsitystä, jonka mukaan paperittomilla siirtolaisilla ei ole oikeuksia. Riippumatta oleskeluun liittyvästä statuksesta, jokaiselle (paperittomallekin) siirtolaiselle kuuluvat samat ihmisoikeudet kuin kaikille muille.

PICUMin julkaisemassa ohjeessa suositus suomen kielellä käytettävästä termistä on monelle jo tuttu paperiton siirtolainen.

Tämä käsite ei kuitenkaan riitä kuvaamaan kaikkien niiden siirtolaisten tilannetta, jotka jäävät virallisten järjestelmien ulkopuolelle eri valtioissa.

Esimerkiksi EU-kansalainen, joka ei ole lähtömaassaan sairasvakuutuksen piirissä, jää myös Suomessa julkisten terveyspalveluiden ulkopuolelle. Samoin julkispalveluiden ulkopuolelle Suomessa jää kolmannen maan kansalainen, jolla on oleskelulupa toiseen EU-maahan.

Kummassakaan esimerkissä ei välttämättä ole kyse paperittomuudesta, vaan siirtolaisuudesta, jossa ihminen joutuu oleskelun luvallisuudesta huolimatta oikeudettomaan asemaan Suomessa.

Suomen kielessä ei ole vielä vakiintunutta käsitettä, joka viittaisi edellä kuvailtuun, paperittomuutta laajempaan kategoriaan. Englannin kielessä käytetään sanaparia irregular migrant, joka kääntyy kehnosti suomeksi.