25.08.2018 Yleinen

Pro-tukipiste Turussa: terveysneuvontaa, tukea ja turvallisuutta

Selvityksen mukaan Pro-tukipiste tarjoaa Turussa apua monelle, joka muuten jäisi yhteiskunnan palvelujen ulkopuolelle.

Ennen Turun Pro-tukipistettä tarve paikallisiin tukipalveluihin Turussa oli huutava. Kolmekymmentäkahdeksan seksi- ja erotiikka-alalla työskentelevää henkilöä allekirjoitti adressin Pro-tukipisteen saamiseksi Turkuun.

Tietoa Turun tilanteesta oli kerätty jo aiemmin, jolloin 74 seksi- ja erotiikka-alalla työskentelevää henkilöä arvioivat alueen prostituutio- ja ihmiskauppatilannetta ja palveluiden tarvetta yhdessä turkulaisten sidosryhmien kanssa. Suurin tarve oli terveyspalveluille ja kriisi- ja keskusteluavulle.

Pro-tukipisteen yksikkö aloitti Turussa vuonna 2016. Kaksi vuotta Turun yksikön perustamisen jälkeen sen työstä tehtiin ulkoinen arviointi. Selvityksessä arvioitiin toiminnan tarvetta ja tuloksia asiakkaiden, työntekijöiden ja paikallisten sidosryhmien näkökulmasta. Paikallisia sidosryhmiä ovat esimerkiksi Turun kaupungin sosiaalitoimi, Varsinais-Suomen SPR:n Plus-piste, Lounais-Suomen poliisilaitos ja Global Clinic Turku. Selvityksessä annettiin myös kehitysehdotuksia tulevaan työhön.

Todellinen tarve

Selvityksen haastatteluissa asiakkaat kertoivat Turun Pro-tukipisteeltä saamastaan avusta. Seksityöhön liittyvän tabun vuoksi Pro-tukipisteen kautta saadut terveyspalvelut ovat tärkeitä. Seksitautitesteihin pääsee Pro-tukipisteen kautta niin usein kuin tarvitsee:

”[K]auheasti en haluaisi sitä, että joutuisin jotain kerran kuukaudessa käymään testeissä yleislääkärillä ja pyytäisin, että voitko olla kirjaamatta potilastietoihin, että siinä on aina se että kirjataanko vai ei, niin monella voi olla se että jos lähtisit perusterveydenhuoltoon, koska me joudutaan käymään testeissä useammin kuin parisuhteessa olevat, ja se että ei tulisi ehkä käytyä testeissä, koska pelkää että se tieto jää sinne jonnekin.”

Yksi asiakas kertoi haastattelussa ilmaisen turvaseksimateriaalin tärkeydestä:

”[Pro-tukipisteeltä] saa välineitä turvaseksiin, mikä on tosi, tosi iso apu, eli jos sieltä ei saisi, niin myönnän, että antaisin varmaan suuseksiä todella monelle, varmaan kaikille, ilman kondomia.”

Terveyspalveluiden lisäksi Pro-tukipisteen työntekijät antoivat palveluohjausta, kriisiapua ja vertaistukea. He auttoivat asiakkaita viranomaisten kanssa asioimisessa ja tukivat asiakkaiden vanhemmuutta, esimerkiksi toimimalla yhteistyössä lastensuojeluviranomaisten kanssa ja hankkimalla lakiapua asiakkaalle, jonka lapsi uhattiin ottaa huostaan liiallisen työnteon ja sairastelun vuoksi.

Työn tulokset ja vaikutukset: asiakkaat tavoitettiin ja he saivat apua

Turun Pro-tukipiste tavoitti vuonna 2017 yli tuhat asiakaskontaktia. Pro-tukipisteen toiminnassa sai puhua luottamuksellisesti vaikeistakin asioista. Monilla ei ollut muuta paikkaa missä kertoa työstään ja elämäntilanteestaan:

”[M]oni, joka tekee näitä töitä, niin ne ei välttämättä kerro kenellekään, että tää voi olla ainoo paikka missä voi puhua ketä he on ja mitä tekee… Aika yksin on tän ammatin kanssa, liittyen terveyteen ja hyvinvointiin ilman tällaista paikkaa.”

Turun Pro-tukipisteen työstä oli konkreettista apua haavoittuvassa asemassa olevalle ryhmälle. Sen lisäksi selvityksessä nostettiin esille Turun Pro-tukipisteen merkitys ihmisten elämänlaadun parantamisessa. Inhimillisen kärsimyksen vähentäminen nousi sidosryhmien haastatteluissa esiin työn yhteiskunnallisten merkittävyyden lisäksi.

Toiminnan tulevaisuus: Pro-tukipisteen toiminta Turussa välttämätöntä

Toistaiseksi Pro-tukipisteen Turun toiminta on ollut projektiluontoista. Toiminnan vakiinnuttamiseksi on haettu pysyvää rahoitusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta. Projektiluontoinen työ ei vastaa pysyvään palveluntarpeeseen: asiakkaiden tarvitsemia palveluita ei Turussa saa muualta kuin Pro-tukipisteeltä. Jos Pro-tukipistettä ei ole Turussa, ryhmä ihmisiä voi jäädä kokonaan vaille terveyspalveluja ja tukipalveluja.

Asiakkaat toivoivat tulevaisuudessa terveystyötä Pro-tukipisteen omana palveluna, lisää henkistä tukea ja terapiapalveluita, sekä koulutusta, kuten suomen kielen opetusta ja tietoa seksuaalirikoksista. Kaiken kaikkiaan asiakkaat olivat tyytyväisiä Turun Pro-tukipisteen palveluihin ja kokivat saavansa sieltä tarvitsemaansa apua.

”Jos sanoisin yhden sanan, mikä mulle tulee ensimmäisenä mieleen Pro-tukipisteestä, niin sanoisin ’turva’ ja ’en ole yksin’, toki monta muutakin tärkeää asiaa siellä on.”

 

Johanna Strömbäck luotsaa Turun Pro-tukipistettä

Johanna Strömbäck, minkälainen kaupunki Turku on seksi- ja erotiikka-alan työskentelijöiden kannalta?

”Turku on kansainvälinen kaupunki, asiakkainamme on paljon liikkuvaa väestöä ja ulkomaalaisia. Täällä on myös paljon erotiikka-alan yrityksiä. Syksyllä laajennamme etsivän työn toimintaamme niin, että käymme kerran kuukaudessa myös thai-hierontapaikoissa. Siellä työskentelevillä ihmisillä on paljon palveluntarvetta, mutta heidän on hankala tulla toimistollemme päivystysaikana.”

Selvityksessä mainittiin tulevina haasteina ihmiskaupan ja paperittomien ihmisten mahdollinen lisääntyminen? Näkyvätkö ihmiskaupparikokset ja paperittomuus Turun Pro-tukipisteen työssä?

”Kyllä, olemme tunnistaneet asiakastyössä ihmiskaupan piirteitä ja meillä on ollut asiakkaina ihmisiä, jotka on tunnistettu ihmiskaupan uhreiksi. Ihmiset ovat myös itse hakeneet meiltä apua tämänkaltaisiin tilanteisiin. Teemme Turussa myös alueellista vaikuttamistyötä ihmiskaupan uhrien oikeuksien edistämiseksi ja tarjoamme konsultaatiota ja koulutusta uhrien auttamiseen liittyen.

Kaiken kaikkiaan ihmisen oleskelustatus vaikuttaa siihen, miten hän saa palveluita. Meillä on ollut vaikeuksia järjestää terveyspalveluita paperittomien lisäksi myös liikkuvalle väestölle, eli ulkomaalaisille, jotka eivät asu vakinaisesti Suomessa, sillä usein palvelujen saamiseksi tarvitaan kela-kortti, eurooppalainen sairaanhoitokortti tai matkavakuutus, joita asiakkailla ei aina ole.”

Mitä palveluita teiltä kysytään eniten?

”Turvallisuus, terveys, hyvinvointi ja oikeudellinen neuvonta ovat keskeisiä teemoja. Terveyspalvelut ovat kysytyin palvelu keskusteluavun ja palveluohjauksen lisäksi. Ihmiset tarvitsevat erityisesti maksuttomia ja anonyymejä testejä. Tämä koskee myös kantasuomalaisia, jotka eivät kaikki ole päässeet terveyskeskuksissa testeihin. Monet eivät voi kertoa työstään avoimesti terveydenhuollossa.”

Mitä tapahtuu, jos Turun Pro-tukipisteen rahoitus loppuu, eikä työ jatku Turussa vuodenvaihteen jälkeen?

”Toivon, että voimme jatkaa, sillä tekemämme työ on pitkäjänteistä työtä. Päivystyksessämme kävi juuri asiakas, johon olimme olleet kontaktissa kahden vuoden ajan etsivässä työssä. Hän oli kaksi vuotta miettinyt, että hänen pitäisi tulla testeihin, ja nyt hän tuli. Luottamuksen rakentamisessa menee pitkä aika.

Jos Pron palvelut vuodenvaihteessa lakkaavat, ei ole paikkaa, mihin voisimme ohjata ihmisiä. Mikään muu taho ei tavoite juuri tätä kohderyhmää, joten asiakaskuntamme jäisi ilman apua ja tukea.”

Juttu on koostettu Pro-tukipisteen Turun yksikön ulkoisesta arvionnista, jonka ovat toteuttaneet TMI Kati Tuokkola ja Elina Ekholm, Ennora. Ulkoisen arvioinnin on tilannut Pro-tukipiste ry. Sitaatit ovat Tuokkolan ja Ekholmin tekemistä haastatteluista. Selvityksen voit ladata tästä.