15.12.2023 Uutiset 17. joulukuuta

Punaisen sateenvarjon päivä muistuttaa seksityöntekijöihin kohdistuvasta väkivallasta

Joulukuun 17. päivä on kansainvälinen seksityötä tekeviin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä. Päivän tarkoitus on lisätä tietoisuutta seksuaalipalveluita myyviin ihmisiin kohdistuvasta väkivallasta ja niistä yhteiskunnallisista rakenteista, jotka vaikeuttavat tai estävät ihmisiä hakemasta apua vaaratilanteissa.

Väkivalta ei ole osa työnkuvaa, vaan jokaisella tulee olla oikeus turvallisiin työolosuhteisiin. Edelleenkin seksityöntekijöihin kohdistuva väkivalta on valitettavan yleistä.

Väkivallan vastainen työmme tuottaa tietoa väkivallan muodoista, joita seksuaalipalveluita myyvät ihmiset kohtaavat, auttaa väkivallan uhreja ja tekee ennaltaehkäisevää työtä muun muassa edistämällä seksuaalioikeuksia ja suostumuskulttuuria.

Yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä pyrimme tekemään näkyväksi eriarvoisuutta luovia käytäntöjä ja lainsäädäntöä sekä vaikuttamaan niihin. Tavoite on, että seksiä myyvillä henkilöillä olisi yhdenvertaisempi asema yhteiskunnassa ja turvallisemmat mahdollisuudet ansaita toimeentulonsa.

Jos olet joutunut väkivallan uhriksi, älä jää yksin vaan ole yhteydessä meihin. Me tarjoamme ammatillista tukea, anonyymisti ja luottamuksellisesti.