18.01.2022 Yleinen

Tule Pro-tukipisteelle tekemään ja kehittämään ihmiskaupan vastaista työtä!

Mikä on Pro-tukipiste ry?

Pro-tukipiste ry on 1991 perustettu asiantuntijajärjestö ja matalan kynnyksen palveluita tarjoava yhdistys. Olemme yhteiskunnallinen vaikuttaja. Edistämme kaupallisesta ja vastikkeellisesta seksistä toimeentuloaan hankkivien täysi-ikäisten ihmisten oikeutta palveluihin ja yhdenvertaiseen kohteluun. Toimimme myös kaupallisen seksin aloilla ihmiskaupan tai muiden vakavien rikosten uhreiksi joutuneiden ihmisten oikeuksien ja aseman puolesta.

Arvostamme työyhteisön monimuotoisuutta ja teemme työtä yhdenvertaisuuden eteen. Työyhteisömme on monikulttuurinen ja moniammatillinen porukka, jota yhdistää palo yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämiseen. Teemme työtämme yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti marginalisoitujen, ulossuljettujen, ihmisten ja yhteisöjen kanssa.

Asiakastyöntekijä ihmiskaupan vastaiseen työhön

Haemme nyt ihmiskaupanvastaisen työn tiimiimme sosiaalialan työntekijää pääasiallisesti asiakastyön tehtäviin. Työnkuvan keskeisimmät tehtävät liittyvät asiakastyöhön sekä yhteisölliseen työhön erilaisten yhteisöjen ja ryhmien kanssa. Työtehtävä edellyttää tekijältään valmiutta etsivään työhön sekä jalkautumiseen niihin ympäristöihin, joissa ihmiset elävät arkeaan. Työhön sisältyy kirjallista raportointia, anonyymin seurantatiedon sekä tuloksellisuuden arviointia. Työnkuva on kehittyvä; työn sisällöt ja painotukset muotoutuvat muun muassa tehtävään valitun henkilön osaamisen perusteella.

Työtä tehdään työparina, tiimeissä sekä itsenäisesti. Työpaikkana on Helsinki, tehtävä on valtakunnallinen. Työtä tehdään pääasiallisesti yksikköpaikkakunnillamme Helsingissä, Tampereella ja Turussa sekä verkkoympäristöissä. Tehtäviin voi sisältyä matkustamista myös muille paikkakunnille. Työsuhde on vakituinen. Työ voi sisältää myös ilta- ja viikonlopputöitä.

Tarjoamme mielenkiintoisen työn lisäksi monipuolisen perehdytyksen tehtävään, ryhmätyönohjauksen, perustasoa kattavamman työterveyshuollon, liikuntatunnin viikoittain, mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen, hyvän työyhteisön, vahvat työntekemisen rakenteet sekä esihenkilön ja työyhteisön täyden tuen.

Ketä haemme?

Toivomme hakijoiksi eritaustaisia ihmisiä, kuten eri-ikäisiä, eri tavoin sukupuolen kirjoon identifioituvia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia. Etsimme ihmistä, jolla on aito kiinnostus kohtaavaan työhön ihmisten ja yhteisöjen parissa. Odotamme hakijoilta kehittävää ja tutkivaa työotetta sekä kykyä arvioida, seurata ja kehittää yhteistä työtämme Pro-tukipisteellä.

Tehtävässä toimiminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sidosryhmätahojen sekä palvelujärjestelmien työntekijöiden kanssa. Edellytämme tehtävään valittavalta hyvää suomenkielen suullista ja kirjallista ilmaisua. Koska asiakaskuntamme monikulttuurinen on asiakastyön sujuttava ainakin englanniksi, muusta kielitaidosta on etua. Hakijan täytyy olla varautunut liikkumaan ketterästi yksikköpaikkakuntiemme välillä ja tekemään työtä myös muualla Suomessa. Odotamme hakijoilta kykyä työskennellä sujuvasti myös verkossa. Kyvystä heittäytyä ammatillisesti tuntemattomiin tilanteisiin ja ympäristöihin on merkittävää hyötyä tehtävässä.

Työn aloitus: Työsuhde alkaa heti tai sopimuksen mukaan.

Palkkaus: Noudatamme järjestöalan TES:iä (Sosiaalialan järjestöt > Tiedostopankki > Tietoa ERTOsta > ERTO) Tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 5. Lopullisen palkan määrään vaikuttavat tehtäväkohtainen palkanosa, joka voi olla 3–30 % sekä henkilökohtainen palkanosa, joka määräytyy valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella.Hakemuksessa voit esittää oman palkkatoiveesi.

Hakeminen:

Hakuaika tehtävään päättyy 13.2.2022 (klo 23:59). Tehtävää haetaan hakemuslomakkeella, joka löytyy täältä: (https://link.webropol.com/s/IKV-rekry). Jatkoon pääsevät hakijat valitaan lomakevastausten perusteella, joten täytä lomake huolellisesti. Liitä hakemuslomakkeen liitetiedostoksi tiivis CV:si. Tiedotamme kaikille hakijoille jatkosta seuraavan viikon (viikko 7) aikana.

Tiedustelut: Essi Thesslund, vastaava erityisasiantuntija, Ihmiskaupan vastainen työ; tiedustelut puhelimitse maanantaisin klo 12-14 ja keskiviikkoisin klo 13-15, puh. 0451207224 / Essi