22.04.2022 Julkaisut

Kehitämme palveluita verkkoympäristössä uudessa Prodigi-hankkeessamme (2021–2022)!

Valtakunnallinen Prop up -hanke (2018–2020) on vahvistanut näkemystä siitä, että verkkopalveluita tarvitaan, jotta voidaan turvata Pro-tukipisteen palveluiden saatavuuden maantieteellinen kattavuus. Kohtaavaa työtä tarvitaan edelleenkin luottamuksen synnyttämiseksi, mutta palveluiden jatkuvuutta on vaikea turvata ilman helposti käytettävää yhteydenpitokanavaa. Alkaneessa Prodigi-hankkeessa haluamme luoda monikanavaisen etäpalveluiden kokonaisuuden, joka mahdollistaa Pro-tukipisteen palveluiden tarjoamisen valtakunnallisesti. Tavoitteena on kehittää helppokäyttöinen ja luotettava digitaalinen alusta, jolla voi saada tietoa ja tukea henkilökohtaisen videovastaanoton kautta tai vertaistukea osallistumalla toimintaan ryhmävideotilassa. Etävastaanotoilla tarjoamme myös sidosryhmien edustajille ja muille toimijoille kanavan konsultaatio- ja verkostotapaamisiin.

Jotta palvelut olisivat helppokäyttöisiä ja luotettavia, niitä täytyy kehittää yhteistyönä. Yhteiskehittämisessä on mukana Pro-tukipisteen henkilökunnan lisäksi kohderyhmiimme kuuluvia ihmisiä ja sidosryhmien edustajia sekä verkkopalvelujen tuottamisen asiantuntijoita.

Kehittäminen on syklistä: verkkopalvelujen työkaluja kokeillaan sekä Pro-tukipisteen alueyksiköiden paikkakunnilla että muualla Suomessa koko hankkeen aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että testaamme sekä yksilö- että ryhmämuotoisen videovastaanottoalustan eri versioita vaiheittain. Testikokeilujen aikana keräämme palautetta ja tietoa siitä, millaisia asioita pitää ottaa huomioon. Saadun palautteen ja kertyneiden kokemusten pohjalta videoalustoja muokataan haluttuun suuntaan. Hankkeen aikana rakennetut verkkopalvelut integroidaan osaksi Pro-tukipisteen palvelutoiminnan kokonaisuutta.

Haluatko tietää lisää Prodigistä? Tai osallistua digipalveluidemme testaamiseen ja kehittämiseen? Ota meihin yhteyttä!

Anna +358 40 702 1551(tekstiviesti, whatsapp) tai anna.ruuska@protukipiste.fi

Taina +358 400 560 735 (tekstiviesti, whatsapp) tai taina.holappa@protukipiste.fi