15.09.2016 Julkaisut

Ihmiskaupan uhreja ei tule palauttaa ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin

Ihmiskaupan uhreja auttavat järjestöt: Monika-Naiset liitto ry, Pakolaisneuvonta ry, Pro-tukipiste ry, Rikosuhripäivystys

Nigerialaistaustaisten ihmiskaupan uhrien palauttaminen turvattomiin olosuhteisiin kyseenalaistaa uhrien tunnistamisen mielekkyyden ja merkityksen. Kansallisen ihmiskaupparaportoijan tänään 15.9.2016 julkaisemassa muistiossa esittämät huomiot näkyvät järjestöjemme työssä.

Järjestömme tunnistavat ja auttavat ihmisiä, jotka ovat joutuneet ihmiskaupan uhreiksi. Kohtaamamme nigerialaisnaiset ovat usein kokeneet vakavaa seksuaalista, psyykkistä ja fyysistä väkivaltaa osana ihmiskaupparikosta. Myös näiden naisten mukana seuraavien lasten asema on hälyttävä. Olemme työssämme havainneet saman kuin ihmiskaupparaportoija muistiossaan: nigerialaistaustaisia ihmiskaupan uhreja ja heidän lapsiaan poistetaan Suomesta epäinhimillisiin oloihin. Suomi rikkoo uhrien ihmisoikeuksia palauttamalla heitä olosuhteisiin, joissa on suuri riski joutua uudelleen ihmiskaupan uhreiksi ja elämään vailla suojaa väkivallalta ja hyväksikäytöltä.

Järjestömme ovat huomanneet, että nigerialaistaustaisten ihmiskaupan uhrien auttaminen on viime vuosina muuttunut yhä vaikeammaksi ja ennakoimattomammaksi. Avun saamisen ongelmallisuus liittyy nigerialaistaustaisilla ihmiskaupan uhreilla käytännössä heidän asemaansa ulkomaalaisina Suomessa ja Euroopassa. Maassa oleskeluun liittyvä epävarmuus nostaa ihmiskaupan uhrien jo muutoinkin korkeaa kynnystä avun hakemiseen ja rikoksista ilmoittamiseen.

Naiset ja heidän lapsensa saatetaan kyllä tunnistaa ja ottaa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään, mutta heidät voidaan turvallisuusuhista ja vakavista psyykkisistä ja fyysisistä terveysongelmista huolimatta palauttaa maahan, josta he ovat Suomeen paenneet. Usein ihmiskaupan uhria uhkaavat palautuksen jälkeen samat rikolliset.

Avun saamisen tai rikostutkinnan jatkosta Suomen ulkopuolella ei ole takeita – vastuu on nykyisten käytäntöjen mukaan liikaa uhrilla itsellään. Nämä ihmiset ovat haavoittuvan asemansa, kokemustensa ja niistä johtuvan syvän traumatisoitumisen vuoksi usein kykenemättömiä huolehtimaan itsenäisesti oikeuksistaan tai suojelemaan lapsiaan. Ihmiskaupparaportoijankin mukaan lapsen edun arviointi on ollut näissä palautuksia koskevissa viranomaispäätöksissä puutteellista.

Sekä järjestöjen kokemus että ihmiskaupparaportoijan muistio osoittavat, että Suomi palauttaa ihmiskaupan uhreiksi tunnistettuja äitejä lapsineen ihmisarvoa loukkaaviin ja turvattomiin olosuhteisiin. Suomen viranomaisten tulee varmistaa, että ihmiskaupan uhrien tunnistamisen seurauksena uhrit ja heidän lapsensa saavat tarvitsemansa avun ja heidän turvallisuustilanteensa arvioidaan aina yksilöllisesti. Järjestömme kannattavat ihmiskaupparaportoijan muistiossaan esittämiä suosituksia.

Lisätietoja:

Essi Thesslund
erityisasiantuntija
ihmiskaupan vastainen työ
Pro-tukipiste ry
puh. 045 1207 224
essi.thesslund(at)pro-tukipiste.fi

Natalie Gerbert
Voimavarakeskus Monikan johtaja
Monika-Naiset liitto ry
puh. 045 6759 647
natalie.gerbert(at)monikanaiset.fi

Anna Smallenburg
lakimies
Pakolaisneuvonta ry
puh. 045 2377 106
anna.smallenburg(at)pakolaisneuvonta.fi

Pia Marttila
koordinaattori
ihmiskaupan uhrien auttamistyö
Rikosuhripäivystys
puh. 040 6309 669
pia.marttila(at)riku.fi