13.02.2019 Blogi

Seksi- ja erotiikka-alan työn lopettaminen on moniulotteinen asia

Sosionomiopiskelijat Anna Ruuska ja Miia Notkonen valmistautuvat omaan opinnäytetyöhönsä haastattelemalla Pro-tukipisteen hallituksen puheenjohtajaa, yhteiskuntatieteiden tohtoria ja vasemmistoliiton kansanedustajaa Anna Kontulaa. He halusivat kuulla Annan ajatuksia seksi -ja erotiikka-alan työn lopettamisesta.

Kontulan mielestä alan työtä tehdään monenlaisista lähtökohdista. Suurin osa ihmistä haluaa vahvistaa työllään omaa taloudellista tilannettaan.  Syynä voi olla tilapäisen elämäntilanteen rahoittaminen, esimerkiksi opiskeluaikana. Matalapalkka-alan työsuhteessa monet ihmiset hankkivat lisätuloja joko tilapäisesti tai pitempiaikaisesti seksi -ja erotiikka-alan työllä.  Mikäli työtä tehdään taloudellisista syistä, on lopettaminen yleensä sidoksissa taloudellisen tilanteen paranemiseen. Kun opiskelija rahoittaa opintojaan alan työtä tekemällä, hän usein lopettaa työn valmistuttuaan ja päästyään koulutustaan vastaavaan työhön.

Toisena motivoivana tekijänä alan työn aloittamiselle Kontula mainitsee seikkailunhalun ja jännityksen haun elämään. Lopettamisen ollessa ajankohtaista vaikuttavat työn tekemisen motiivit myös työn lopettamispäätökseen ja –suunnitelmaan. Kontulan mielestä lopettamismahdollisuuden olemassaolo vaikuttaa merkittävästi ihmisen hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.  Tunne siitä, että voi lopettaa työn koska haluaa, kasvattaa psyykkistä hyvinvointia. Seksipalvelujen myynti pakon edessä voi traumatisoida ihmistä syvästi. Tämän vuoksi kyky ja mahdollisuus säädellä, asettaa rajoja ja määritellä työnsä vapausaste on seksi -ja erotiikka-alan työssä erityisen tärkeää.

Seksi -ja erotiikka-alan työn voi lopettaa vähitellen, laittaa sen kerrasta poikki tai siihen saatetaan palata myöhemmin. Keskustellessamme seksi -ja erotiikka-alan lopettamisen haasteista Kontula mainitsi merkittävänä tekijänä ihmisen sosiaaliset suhteet. Mikäli työtä on tehnyt läheisiltään salassa pitkään, tulee lopettamisesta usein haasteellisempaa tärkeiden ihmissuhteiden linkittyessä tiiviisti alan työhön. “Pienestä osasta elämää luopuminen on helpompaa, kuin suuresta osasta luopuminen”, Kontula kiteyttää.

Julkisten palvelujen, etenkin siellä työskentelevien ammattilaisten asenteiden, merkitys seksi- ja erotiikka alan lopettaneisiin tai lopettamista suunnitteleviin on huomion arvoinen tekijä. Mikäli seksityön lopettamiseen liittyy teemoja, joihin tarvitsee esimerkiksi aikuissosiaalityön tukea, tulisi palveluiden toimia tasapuolisesti jokaisen ihmisarvoa kunnioittaen. Näin ihmisen ”marginaalinen” elämänhistoria ei muodostu esteeksi tai hidasteeksi tuen saamiselle. Valitettavan usein ihmisen palveluntarve saattaa kuitenkin jäädä stigman varjoon.

Anna ja Miia ovat tekemässä opinnäytetyötä seksi -ja erotiikka-alan työn lopettamiseen liittyvistä teemoista. He järjestävät Pro-tukipisteellä lopettamisen dynamiikkaa pohtiville ihmisille työpajoja kevään 2019 aikana.

Seksi- ja erotiikka-alan työn lopettaminen voi olla helppo päätös ja sujua vaivattomasti. Lopettaminen voi kuitenkin herättää monenlaisia ajatuksia ja kysymyksiä. Koskettavatko seksi- ja erotiikka-alan työn lopettamiseen liittyvät teemat sinua?  Haluatko auttaa meitä parantamaan palveluitamme? Tervetuloa mukaan ryhmätapaamisiin, joissa pohditaan seksi- ja erotiikka-alan työn lopettamista. Tapaamiset ovat anonyymejä ja luottamuksellisia. Mikäli haluat lisätietoa ryhmästä ja/tai ilmoittautua, ota yhteyttä Erjaan: puh. 040 725 0791 tai erja@pro-tukipiste.fi

Suomenkielinen ryhmä tapaa: keskiviikkoisin klo 17-19.30 (27.2, 6.3. ja 13.3)

Kirjoittajat: Sosionomiopiskelijat Miia Notkonen ja Anna Ruuska

Opiskelijayhteistyö

Pro-tukipiste tekee aktiivista yhteistyötä sosiaali – ja terveysalaa opiskelevien kanssa. Tarjoamme työharjoittelupaikkoja ja tukea Pro-tukipisteellä tehtävissä opinnäytetöissä, jotka tarkastelevat seksi -ja erotiikka-alan työtä erilaisista näkökulmista.