20.09.2022 Yleinen

Paikka auki Tampereella

Kiinnostaako työ sote-järjestössä? Pro-tukipisteen Tampereen yksikköön haetaan sote-ammattilaista täydentämään moniammatillista pikku tiimiämme. Tällä hetkellä meitä on kaksi ja kaipaamme joukkoomme kolmatta reipasotteista, toimeen tarttuvaa, heittäytyvää ja joustavaa tyyppiä, jolle kynnyksetön työ ja vaihtuvat tilanteet ovat tuttuja. Koska jalkaudumme eri toimintaympäristöihin, pääset kanssamme Tampereen turuille ja toreille, joskus vähän kauemmaksikin. Välillä teemme siistiä sisätyötä, mikä ei aina sijoitu virka-aikaan. Työtä teemme niin verkkoympäristössä kuin jalkautuen kohderyhmämme pariin etsivän työn ideologian mukaisesti. Työskentelemme työpareina, mikä edellyttää avoimuutta, joustavuutta, huumorintajua, kärsivällisyyttä ja reflektointikykyä. 

Verkossa ja erilaisilla digitaalisilla alustoilla työskentely on osa tulevaa työtäsi. Mielenkiintoisia ja mukavia kohtaamisia syntyy sekä yksilötyössä että yhteisöllisessä toiminnassa. Työssä tärkeintä on osata olla läsnä, kohdata ja kuunnella sekä reflektoida omaa työtä yhdessä työyhteisön kanssa.  

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytämme:  

  • Sosiaali- tai terveysalan koulutusta ja työkokemusta, joka soveltuu etsivään työhön ja vaikeissa elämäntilanteissa olevien ihmisten avuntarpeen arviointiin ja tukityöhön  
  • Valmiutta järjestölähtöiseen tukityöhön, tiimityöskentelyyn ja asiakkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen sekä kykyä sietää epävarmuutta  
  • Ihmisarvoa kunnioittavaa, kokonaisvaltaista, joustavaa ja kehittävää työotetta 
  • Hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työotetta  
  • Verkossa tehtävän työn osaamista  
  • Hyvää suullista suomen ja englannin kielten taitoa; muu kielitaito on eduksi. 

Työ on vakituinen ja alkaa mahdollisimman pian rekrytointiprosessin päätyttyä.

Noudatamme Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta ja palkka määräytyy TESn palkkajärjestelmän mukaisesti. Nyt haettavan työntekijän työ sijoittuu vaativuusryhmiin 3 tai 4 riippuen valittavan henkilön koulutustaustasta ja sen perusteella laadittavasta työnkuvasta. Lopullisen palkan määrään vaikuttavat tehtäväkohtainen palkanosa, joka voi olla 3-30 % sekä henkilökohtainen palkanosa, joka määräytyy valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella.

Hakuaika päättyy 11.10.2022 kello 23.59.

Jos kiinnostuit, niin löydät hakulomakkeen tästä