12.03.2023 Yleinen ihmiskauppa

Käsitteet kirkkaiksi: uusin animaatiomme Kohti yhteistä ymmärrystä

Uusimmassa animaatiossamme avataan yleisellä tasolla seksityön, parituksen ja ihmiskaupan käsitteitä. Keskustelu ja dialogiin pyrkiminen on helpompaa, jos meillä on yhteinen käsitys siitä, mistä milloinkin puhutaan oli sitten kyseessä prostituutiopoliittinen debatti, epäviralliset keskustelut tai omat pohdinnat.  Animaatiossa emme pyri tarjoamaan vain yhtä totuutta vaan sen tavoitteena on tarjota keskustelua ja puheeksi ottamista helpottava työkalu. Animaation sisällön kanssa voi olla samaa mieltä tai eri mieltä tai jotakin siltä väliltä. Pääasia on, että olemme puheissamme läpinäkyviä sen suhteen, mistä eri näkökulmasta asioita katsomme ja mistä ilmiön osasta kulloinkin puhumme. 

Parhaiten animaatio toimii keskustelunherättäjänä purkamalla animaation sisältöä pienemmiksi osioiksi. On helpompi käydä keskustelua pala kerrallaan. 

Animaatio löytyy tästä linkistä ja animaation lisätiedoista löytyy sisältö myös tekstinä.

Antoisia keskusteluja ja kiitos vielä yhteistyöstä Tussitaikurit!