08.05.2024 Rekry Pro-tukipiste rekry

Vastaavan paikka auki Tampereen yksikössä!

Tunnetko paloa työskennellä järjestölähtöisesti ja järjestömaailman vaatimukset ovat sinulle tuttuja? Pitkäaikaisen yksikön vastaavamme siirtyessä viettämään ansaitusti eläkepäiviä, haemme Tampereen alueyksikölle sosiaali- tai terveysalan ammattilaista vastaamaan yksikön päivittäistoiminnan sujuvuudesta, kehittämisestä ja toiminnan seurannasta. Yksikön vastaava toimii lähiesihenkilönä kolmelle innokkaalle ammattilaiselle, ja työtehtäviin kuuluu myös suoraa asiakastyötä. Vastaava osallistuu yksikön avustushakemusten valmisteluihin ja toiminnasta raportointiin. Tampereen alueyksikkö on osa Pro-tukipisteen palvelutoiminnan kokonaisuutta, jota johtaa palvelujohtaja yhdessä laaditun strategian mukaisesti. Yksikön vastaava tekee tiivistä yhteistyötä palvelujohtajan ja muiden alueyksiköiden vastaavien kanssa.

Edellytämme itsenäistä työotetta sekä hyviä esihenkilö-, verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja. Vastaavana kestät hyvin painetta ja pystyt päätöksentekoon ja suunnitelmallisuuteen. Elämäntilanteesi antaa sinulle tarvittaessa mahdollisuuden matkustaa Tampereen ulkopuolelle ja sovittaa työtunnit joustavasti päivään.

Nautit työskentelystä vaihtelevissa tilanteissa ja ympäristöissä, myös toimiston seinien ulkopuolella. Sinulle on luontevaa ja mielekästä kohdata erilaisia ihmisiä riippumatta heidän kulttuuristaan, elämäntilanteestaan tai ajatusmaailmastaan. Kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin on hyvästä, sillä työhön kuuluu alueellisen toimintaympäristön analysointia ja siinä tapahtuvien muutosten mahdollisia vaikutuksia yksikön omaan toimintaan.  Pidämme tärkeänä, että tunnet Pirkanmaan toimintaympäristön ja ymmärrät matalan kynnyksen työotteen ja riskejä vähentävät työtavat.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytämme:  

  • Sosiaali- tai terveysalan amk-tasoista koulutusta, vankkaa työkokemusta sekä soveltuvuutta esihenkilötyöhön ja johtamiseen.
  • Hyviä esihenkilö-, verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työotetta. 
  • Valmiutta järjestölähtöiseen työhön, tiimityöskentelyyn ja asiakkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen sekä kykyä sietää epävarmuutta.  
  • Ihmisarvoa kunnioittavaa, kokonaisvaltaista, joustavaa ja kehittävää työotetta. 
  • Kykyä sekä suulliseen että kirjalliseen ilmaisuun suomeksi ja englanniksi. Muu kielitaito lasketaan eduksi.

Työ on vakituinen ja alkaa aikaisintaan 1.8.2024.

Pro-tukipisteellä noudatetaan Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukaista palkkausrakennetta. Yksikön vastaavan tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään viisi. Lopullinen palkka määräytyy vaativuusryhmän vähimmäispalkasta lisättynä tehtäväkohtaisella- ja henkilökohtaisella palkanosalla.

Lähetä hakemuksesi ja cv allaolevan linkin kautta. Esivalinnassa käsittelemme hakemuksia nimettöminä, täytä siis huolellisesti oleellinen osaamisesi alkuosan kysymyksiin, koska niiden perusteella valitsemme haastatteluihin kutsuttavat. Haastattelut toteutetaan Tampereella 18.-19.6.2024. Haastattelun perusteella valitaan kahdesta kolmeen hakijaa henkilöarvioon, joka toteutetaan viikolla 26 erikseen sovitusti.

Lisätietoja tehtävästä antaa palvelujohtajamme Minna Huovinen, minna.huovinen@protukipiste.fi

Hakuaika päättyy sunnuntaina 26.5.2024 kello 23.59.

Mahtavaa, jos kiinnostuit ja tehtävä tuntuu omalta!
Täytä hakulomake tästä