23.06.2016 Blogi

Seksityötä tekevien asemaa ei paranneta kriminalisoinneilla

Amnesty International julkaisi toukokuussa 2016 dekriminalisointia puoltavan kannan seksityöhön. Järjestö on muodostanut kantansa selvittämällä seksityöntekijöiden asemaa eri maissa. Selvitysten perusteella näyttää ilmeiseltä, että seksityön kriminalisoinnit asettavat esteitä seksityöntekijöiden ihmisoikeuksien toteutumiselle. Nyt julkaistulla kannallaan Amnesty International liittyy seksityön dekriminalisointia kannattavien kansainvälisten järjestöjen rintamaan. Aiemmin saman kannan ovat ottaneet muun muassa YK-järjestöt UNAIDS, WHO, ILO, UNDP ja toinen iso kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch.

Amnestyn kannanotossa on paljon hyvää ja kannatettavaa. Siitä löytyy monta kohtaa, joihin Pro-tukipisteen on helppo yhtyä. Erityisen tyytyväisiä olemme seksityöntekijöiden oman osallisuuden korostamisesta. Seksityöntekijöiden mahdollisimman laaja osallisuus on ehdoton edellytys ihmisoikeuslähtöisen politiikan luomiselle. Vanha slogan ”Ei mitään meistä ilman meitä” on hyvä lähtökohta kaikessa tekemisessä. Yli ja ohi puhumisen vaara on erityisen suuri silloin, kun kyse on ihmisistä, jotka pidetään rakenteellisin keinoin syrjässä yhteiskunnasta.

Dekriminalisointi on hieman hankala termi, mutta yksinkertaistaen sillä tarkoitetaan prostituutioerityisen rajoittavan lainsäädännön purkamista. Purkamisen tavoitteena on turvata seksityöntekijöiden oikeudet saada yhteiskunnan suojaa ei-prostituutioerityisen lainsäädännön kautta. Seksityöntekijöiden oikeuksien loukkauksiin pitää suhtautua samoin kuin kenen tahansa ihmisen oikeuksien loukkauksiin. Tällä hetkellä paritukseen syyllistynyt voidaan tuomita, mutta silloinkaan seksityöntekijä ei ole edunsaaja vaan rikoksella hankittu hyöty menee valtiolle. Seksityöntekijän osa on olla todistajana ja oikeuden tuomiosta riippuu, kuuluuko hänen seksipalvelujen myymisellä ansaitsemansa raha valtiolle vai parittajalle.

Rikoslaissa sekä muussa seksityöhön liittyvässä sääntelyssä on piirteitä, jotka kääntyvät seksityöntekijöitä vastaan, vaikka tarkoitus on ollut suojata heitä. Amnesty Internationalin seksityökanta avaa mahdollisuuksia tutkia laajemmin, mitkä kaikki säännökset vaikuttavat siihen, että seksityöntekijöiden asema on huono. Lainsäädännön vaikutusten arviointi ja kattavan tilannekuvan saaminen seksityöntekijöiden asemasta ilman seksityöntekijöiden omaa osallistumista on mahdotonta.

Toinen merkittävä avaus Amnesty Internationalin kannassa on intersektionaalisuuden korostaminen. Se tarkoittaa useiden eri tekijöiden, kuten sukupuolen, yhteiskuntaluokan, etnisen taustan, iän ja seksuaalisen suuntautumisen yhtäaikaista vaikuttamista yksilön elämässä. Intersektionaalisuus avaa olennaisia näkökulmia prostituutiopolitiikkaan ja seksityöntekijöiden oikeuksien toteutumiseen. Vaikka dekriminalisoinnista puhutaankin, niin seksityöntekijöiden huono asema ei linkity pelkästään rikoslakiin, vaan seksityöntekijöiden asemaan vaikuttavat monet erilaiset syrjivät käytännöt ja rakenteet. Moniperusteinen syrjintä ja moninkertainen stigma ovat monelle seksityöntekijälle arkea ja näihin liittyviä rakenteita Amnesty Internationalin politiikkapaperissa avataan ansiokkaasti. Syrjivien rakenteiden monimuotoisuus ja yhteen kietoutuminen ovat selittäviä tekijöitä sille, että kriminalisoinnit eivät tuota niitä tuloksia, joita niille on asetettu.

Seksityöntekijöiden ihmisoikeuksien loukkaukset ovat arkipäivää Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Amnesty Internationalin selvitysprosessissa tarkasteltiin lähemmin Norjan tilannetta. Norjassa seksityöhön liittyvät kriminalisoinnit ovat lisänneet seksityöntekijöiden haavoittuvuutta. Amnestyn sivuilla julkaistu raportti ”The Human Cost of ’Crushing’ the Market – Criminalization of Sex Work in Norway” on karu kuvaus pohjoismaisesta todellisuudesta.

Amnesty Internationalin seksityökanta on tiivis paketti, johon on syytä pureutua ajan kanssa ja miettiä rauhassa, mitkä asiat ja missä järjestyksessä ovat olennaisimpia Suomessa. Pro-tukipiste on valmis tukemaan kaikin keinoin seksityöntekijöiden osallisuuteen perustuvaa sekä seksityöntekijöiden oikeuksia ja turvallisuutta edistävää ihmisoikeustyötä. Amnestyn politiikkapaperi on hyvä lähtökohta nostaa keskustelua pois vanhoista poteroista. Työ ei tule olemaan helppoa ja näkemyserot ovat suuria. Pro-tukipiste kannustaa ja tukee Amnestyn Suomen osastoa edistämään seksityöntekijöiden ihmisoikeuksia: Keep the Candel Burning – kirkkaasti ja himmailematta!

Jaana Kauppinen
toiminnanjohtaja
Pro-tukipiste ry