19.05.2015 Blogi

Pro-tukipisteen etsivä työ vie palvelut seksiä myyvien ihmisten luo

Ammatillinen etsivä työ kuuluu Pro-tukipisteellä asiakastyötä tekevien ammatilliseen polkuun. Lähes jokainen Pro-tukipisteen asiakastyöntekijä on tehnyt jossain vaiheessa etsivää työtä.

Etsivän työn tekijät jalkautuvat seksipalveluita myyvien ihmisten toimintaympäristöihin. Kondomien ja liukuvoiteiden jakaminen antaa mahdollisuuden kertoa lyhyesti Pro-tukipisteen anonyymeista ja maksuttomista palveluista sekä siitä, että Pro-tukipiste on olemassa seksin myyjiä varten.

Sosiaaliohjaaja Mari Kinnunen ja Helsingin yksikön johtaja Minna Huovinenkertovat seuraavassa tarkemmin Pro-tukipisteen ammatillisesta etsivästä työstä.

Keitä Pro-tukipisteen etsivässä työssä tavoitetaan?

Mari: ”Se vaihtelee sen mukaan, missä työtä tehdään. Internetissä tavoitamme pääosin suomalaisia nuoria aikuisia, joista suurin osa ei ole käynyt palveluissamme. Jotkut haluavat tulla Pro-tukipisteen palveluihin verkkokeskustelun jälkeen, esimerkiksi käymään testeissä tai keskustelemaan jostain isommasta asiasta, mihin verkkokeskustelu ei taivu.

Katualueilla Helsingissä tapaamme pääasiassa ulkomaalaistaustaisia seksin myyjiä, mutta myös suomalaisia, jotka syystä tai toisesta eivät toimi netissä. Ulkomaalaistaustaisista monet kadulla toimivat kuuluvat liikkuvaan väestöön: he matkustavat Euroopan kaupungista toiseen ja saattavat vaihtaa kaupunkia tiheään.

Baareissa kohtaamme yleensä ihmisiä, jotka tuntevat Pro-tukipisteen palvelut ja osaavat jo käyttää niitä.

Hyödymme siitä, että olemme tehneet tätä työtä niin pitkään. Puskaradio hoitaa tiedotusta puolestamme kentällä, eli seksityöntekijät kertovat itse verkostoissaan siitä, mitä Pro-tukipiste tekee ja miten toimimme.”

Minna: ”Tampereen etsivän työn tekijät käyvät säännöllisesti paikallisissa strip-tease -paikoissa tapaamassa erotiikka-alalla työskenteleviä. Myös Helsingissä on tarkoitus aloittaa työ erotiikka-alan ammattilaisten parissa, koska Pro-tukipisteen palvelut on tarkoitettu myös heille.

Pro-tukipisteen Saphaan-työllä on hyvä kontakti hierontapaikoissa työskenteleviin thaimaalaisiin ihmisiin. Heistä osa ei puhu lainkaan suomea ja elää monella tapaa järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolella. Vaikka osa hierontapaikoissa työskentelevistä käyttää Pro-tukipisteen muita palveluita, on etsivällä työllä merkittävä rooli luottamuksen synnyttämisessä ja säilyttämisessä.”

Miksi etsivän työn tekeminen näissä paikoissa on tärkeää?

Mari: ”Meidän täytyy pysyä kartalla siitä, mitä kentällä tapahtuu. Työntekijöiden on hyvä tuntea ympäristöä, jossa asiakkaamme toimivat. Lisäksi tavoitamme etsivässä työssä uusia ihmisiä, jotka saattavat tarvita palveluitamme. Ilman etsivää työtä etenkin he, jotka tarvitsevat erityistä tukea voisivat jäädä tavoittamatta.

Kynnys tulla Pro-tukipisteen matalan kynnyksen palveluihin voi olla korkea seksityöhön liittyvän negatiivisen leiman vuoksi, vaikka tietoa palveluistamme olisikin saatavilla. Esimerkiksi afrikkalaistaustaisiin naisiin olemme saaneet kontaktin etsivän työn kautta, minkä jälkeen he ovat alkaneet käyttämään myös muita Pro-tukipisteen palveluita.”

Millaisia ovat Pro-tukipisteen etsivän työn ajankohtaiset haasteet?

Mari: ”Me käymme ympäristöissä, joissa etsimämme ihmiset ovat tekemässä töitä. Meidän täytyy aina käyttää harkintaa ja tehdä omaa työtämme siten, ettemme häiritse kohderyhmään kuuluvien ihmisten olemista tai työntekoa.”

Minna: ”Etsivää työtä on viime vuosina vaikeuttanut se, että seksityöntekijöihin on kohdistunut paljon viranomaiskontrollia, jolloin myös luottamus palveluntarjoajia kohtaan on ajoittain kärsinyt.

Viime aikoina olemme miettineet Pro-tukipisteellä vertaisten vahvempaa mukaan tulemista palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Mitä tämä etsivässä työssä tarkoittaa, jää nähtäväksi.”

Mitä ammatillisuus tarkoittaa Pro-tukipisteen etsivässä työssä?

Mari: ”Pro-tukipisteellä saamme työhön hyvän perehdytyksen. Uusi työntekijä perehtyy kenttään aina ammattilaisen kanssa. Sosiaali- ja terveystyön ammattilaisina meillä on mahdollisuus tehdä samaa työtä kentällä kuin teemme toimistolla.

Etsivässä työssä ammatilliset arvot ovat tärkeitä. Työ vaatii hienotunteisuutta ja harkintaa sekä prostituution ilmiötason tuntemista. Etsivän työn periaatteet ja toimintatavat voi opiskella kirjoista, mutta mitä ne käytännössä tarkoittavat, oppii vain käytännön kautta.”

Minna: ”Pro-tukipisteen ammatillinen etsivä työ ulottuu yksilötyöstä kohderyhmää koskevien epäkohtien esille tuomiseen. Etsivässä työssä päästään kokonaisvaltaisesti lähelle ihmisten todellisia olosuhteita. Tätä tietoa hyödynnämme sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseksi yhteiskunnassa, seksityöntekijöiden aseman parantamiseksi ja heidän oikeuksiensa lisäämiseksi.

Etsivän työn aloittamiseen liittyy toimintaympäristön havainnointi ja kohderyhmän tarpeiden selvittäminen. Toimintatapoja on hyvä myös arvioida aika ajoin siitä näkökulmasta, ovatko ne kohderyhmälle edelleen oleellisia ja toimivia.

Etsivän työn tekijöitä ei saa jättää yksin työnsä kanssa. Oleellinen osa ammatillista etsivää työtä on työn kuormituksen purkaminen ja tutkiminen yhdessä työyhteisön kanssa. Työnohjaus ja muut työn tutkimiseen liittyvät käytännöt ovat tärkeitä jaksamisen kannalta. Työn rakenteet on suunniteltava niin, että koko organisaatiossa ymmärretään etsivän työn tavoitteet ja toimintatavat.”

Teksti: Vaula Tuomaala

Kirjoituksen pidempi versio on julkaistu AMET ry:n uutiskirjeessä.