17.12.2020 Uutiset

Koronapandemia on nostanut seksityöntekijöiden suojattomuuden punaiseen valokeilaan

Koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne ja sen moniulotteiset vaikutukset ovat vieneet monilta seksityötä tekeviltä toimeentulon. Heidän suojaton asemansa yhteiskunnassa ja virallisten suojarakenteiden vähäisyys ovat ajaneet monet kestämättömään tilanteeseen.   

Seksityötä tekevien ihmisten jääminen palveluiden ja turvan ulkopuolelle lisää heidän haavoittuvuuttaan pandemiasta johtuvien poikkeusolojen aikana. Virallisten suojarakenteiden puuttuessa terveysriskit kasvavat. Ihmisoikeuksien loukkaukset sekä henkinen ja fyysinen väkivalta ovat maailmalla arkipäivää. 

Tilanne on vakava globaalisti, mutta myös Suomessa Pro-tukipiste on todistanut pandemian tuhoisia seurauksia osana asiakastyötään. Huoli ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista kasvaa pandemian jatkuessa. Pitkittynyt tilanne ajaa monet seksityötä tekevät ihmiset entistä suurempaan ahdinkoon.    

Selviytymiskeinot ja vaihtoehdot ovat vähentyneet 

Pandemian seuraukset ovat kohdelleet seksityöntekijöitäkin eriarvoisesti. Negatiiviset asenteet ulkomaalaisia ja transihmisiä kohtaan näkyvät myös seksityön maailmassa. Etenkin seksityötä tekevät transnaiset joutuvat häirinnän ja väkivallan kohteeksi jokapäiväisessä elämässä. Ulkomaalaisia taas uhkaa ulkomaalaislain pykälä, joka mahdollistaa käännyttämisen, mikäli henkilön epäillään myyvän seksipalveluita. Käännytysuhan alla väkivaltaa kohdanneet ihmiset eivät uskalla ottaa yhteyttä poliisin. 

Pro-tukipiste haluaa olla mukana arvioimassa pandemian ja poikkeusolojen seurauksia. Painotamme sitä, että näitä selvityksiä tulee tehdä yhdessä seksityöntekijöiden kanssa.  

Toimivia ratkaisuja ei synny ilman seksityöntekijöiden aitoa osallisuutta. Vain heitä kuulemalla ja rakenteellisiin epäkohtiin puuttumalla voidaan seksityötä tekevien ihmisten hyvinvointia parantaa ja yhteiskunnallista asemaa vahvistaa. 

Lue lisää pandemian vaikutuksesta seksityöntekijöihin:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31033-3/fulltext

www.redlightcovideurope.org

Seksityöntekijöihin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää on vietetty kansainvälisesti vuodesta 2003 lähtien 17.12. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja nostaa keskusteluun seksityöntekijöihin kohdistuva väkivalta sekä muistaa tämän uhreja. Stigmaan ja syrjintään puuttumisen kautta halutaan helpottaa väkivallasta ilmoittamista sekä avun saamista