12.08.2022 Blogi ihmiskaupan uhri

Ihmiskaupan uhreille on tärkeintä varmistaa selkeät, ennakoitavat ja realistiset palvelut

Suomessa uudistetaan ihmiskaupan uhrien auttamista ja palveluita koskevaa lainsäädäntöä ja käytänteitä. Uudistuksen tavoitteena on parantaa ihmiskaupan uhrien asemaa, oikeuksia ja yhdenvertaisuutta.

Pro-tukipisteen mielestä tärkeintä on ihmiskaupan uhrien palveluiden järjestäminen niin, että ne toimivat ja ovat mahdollisimman selkeitä ja ennakoitavia. Palveluiden tulee olla saavutettavia eli niiden pitää toimia käytännössä, siis muutenkin kuin paperilla tai periaatteellisena lupauksena.

Yksityisyyden suoja täytyy ottaa aina huomioon palveluiden järjestämisessä. Yksilöllä on oikeus tietää, mihin kaikkialle häntä koskevat tiedot menevät ja miten häntä identifioiva tieto liikkuu. Apua hakiessaan hänellä täytyy olla mahdollisuus konsultoida nimettömänä viranomaisia ja muita tahoja.

Avunsaantiin ja palveluihin liittyvien henkilökohtaisten tietojen käsittelyn periatteiden pitää olla selkeitä: kelle tietoja luovutetaan ja miten niitä käytetään. Periatteeista pitää pystyä kertomaan niin, että ne on helppo ymmärtää. Saamansa tiedon perusteella yksilön täytyy ymmärtää, mitä seurauksia eri vaihtoehdoista on juuri hänelle.

Avun hakemisen kynnys nousee, jos yksilöltä vaaditaan hänet identifioivia tietoja, joita voi käyttää myöhemmin ja muihinkin tarkoitukseen. Kun ihminen harkitsee omaa rooliaan rikoksen uhrina tai rikostutkinnassa, hänen tulee saada palveluja ja neuvontaa niin, että hän ei esimerkiksi tiedostamattaan anna suostumustaan asioihin, joiden merkitystä hän ei ole ymmärtänyt.

Seksipalvelujen myynnin ilmituleminen pelottaa stigman takia

Ihmiskaupan uhrit ovat moninainen ihmisryhmä. Prostituutioon linkittyvässä ihmiskaupassakin ihmisten tilanteiden ja avun tarpeiden kirjo on valtava. Kaikille yhteistä on kuitenkin seksipalvelujen myyntiin liittyvä stigma eli huoraleima.  

Stigma ei saa vaikuttaa yksilön asiointiin ja hänen saamiinsa palveluihin tai siihen, miten häntä kohdellaan. Stigman vuoksi ihmiset pelkäävät seksipalvelujen myynnin ilmitulemisen seurauksia. Tämä nostaa avun hakemisen kynnystä ja herättää epäluottamusta siihen, mihin rekisteröityjä tietoja käytetään.  

Pelko seksipalvelujen myynnin ilmitulemisen seurauksista on ymmärrettävää, sillä siihen liittyy merkittäviä riskejä edelleenkin. Niitä ovat tärkeiden sosiaalisten suhteiden menettäminen, tulevaisuuden opiskelu- ja työmahdollisuuksien vaarantuminen, vanhemmuuden kyseenalaistaminen, asunnon menettäminen ja muiden vastaavien elämän perusasioiden murtuminen.

Ulkomaalaistaustaisia ihmisiä uhkaa se, että heistä tehdyt merkinnät ulkomaalaisrekisteriin estävät oleskeluluvan uusimisen tai johtavat maastapoistamiseen sekä merkittäviin matkustusrajoituksiin.

Essi Thesslund, vastaava erityisasiantuntija, Ihmiskaupan vastainen työ, Pro-tukipiste

Jaana Kauppinen, toiminnanjohtaja, Pro-tukipiste