Kiinnostaako osallistuminen vertaistukiryhmään, mutta toimipisteet ovat liian kaukana? Vertaistukea voi saada ja antaa myös verkossa! Vertaisryhmä kokoontuu verkossa Discord-palvelimella joka keskiviikko klo 18-20.

Puhekanavan rinnalla voi käyttää myös teksti kanavaa tekstin, kuvien ja GIF:ien avulla kommentointia/keskustelua varten! Ryhmää on ohjaamassa vertaiset Minna ja Johanne.

Tänään aiheena ”seksityö ja haastavat asiakkaat?”. Miten sinä olet toiminut kohdatessasi työssäsi haastavia asiakkaita? Miten huolehtia omista rajoista näissä tilanteissa? Miten voit kehittää vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitojasi? Miten purkaa omaa tunnekuormaa, jota ikävät kokemukset voivat synnyttää?

Tervetuloa keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia aiheesta.