25.05.2023 Verkossa 18:00 - 20:00

Discord-palvelimella: Nepsy-ilta

Pro-tukipisteen Discord-palvelimen puhe-kanavalla keskustellaan tänään neurokirjosta. 

Aiheeseen ryhmää johdattelee Ira Selkälä, Neurokirjon naiset ry:n perustajajäsen ja itsekin nainen neurokirjolla. 

Ira kertoo illan aiheesta ja itsestään seuraavasti:  

“Neurokirjolla tarkoitamme mm. ADHD:n, autismin ja erityisherkkyyksien moninaisuutta. Neurokirjon naiset ry on tarkoitettu kaikille, jotka itse kokevat olevansa naisia neurokirjolla. Toimintamme ei edellytä diagnooseja, ja tunnistamme myös naiseuden moninaisuuden jokaisen itsemäärittelyoikeutta kunnioittaen.   

Kirjoitan parhaillaan tietokirjaa, jossa kuvaan neurokirjon naisia haastatellen miten monin tavoin ADHD ja autismin kirjo voivat näyttäytyä naisen elämän eri vaiheissa: lapsuusmuistoissa, opinnoissa ja työelämässä, ihmissuhteissa, äitiydessä ja hormonaalisen toimintamme eri vaiheissa. Pohdin myös miten erilaiset rooliodotukset ja normit ovat vaikuttaneet neurokirjon naisten käsityksiin itsestään, ja miten voisimme vapaammin elää omana itsenämme yhteiskunnassa.  

En siis ole lääketieteen ammattilainen enkä pysty vastaamaan yksilöllisesti esimerkiksi diagnooseja koskeviin kysymyksiin, mutta voin kyllä avata miten neurokirjo näyttäytyy naisten kokemuksissa yleisesti. Naisten neurokirjoa tunnistetaan heikosti ja siihen liittyy monia stereotyyppisiä mielikuvia ja myyttejä, joita pystyn toivottavasti hieman avaamaan ja murtamaan.” 

Huomioi, että puhekanavan rinnalla voi käyttää myös tekstikanavaa tekstin, kuvien ja GIF:ien avulla kommentointia/keskustelua varten! 

Lämpimästi tervetuloa!  

Lisätietoja teemailloista ja Discord -yhteisöön liittymisestä:
Pro-Erja, p. 0407250791 tai Pro-AnnaR, p. 0407021551