Pro-tukipisteen ihmskaupan vastainen työ on sekä asiantuntijatyötä että konkreettista tukityötä.

Pro-tukipisteen ihmiskaupan vastaisen työn (IKV-työ) tarkoitus on ajaa niiden seksi- tai eroottisen alan työtä tekevien ihmisten oikeuksia, jotka ovat joutuneet ihmiskaupan tai muiden vakavien rikosten uhriksi. Tähän ryhmään kuuluu myös muusta vastikkeellisesta seksistä toimeentuloa hankkivat ihmiset. Työn tarkoitus on yhtä lailla ehkäistä ihmiskaupan ja muiden vakavien rikosten uhriksi joutumista.  

Teemme ihmiskaupan vastaista työtä ja edistämme seksi- ja erotiikka-aloilta toimeentuloa hankkivien täysi-ikäisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia. Pro-tukipisteellä ajatellaan, että täysi-ikäisten ihmisten omaehtoinen seksi– tai eroottisen alan työ ja seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksissa tapahtuva ihmiskauppa ovat eri asioita.  

Pro-tukipisteen työntekijöillä on vankka ja moninainen kokemus seksityön sekä seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksissa tapahtuvan ihmiskaupan teemoista. Laajalla ammattitaidolla ja kaupallisen seksin alan monipuolisella tuntemuksella on merkitystä tilanteissa, joissa rikoksen uhriksi joutunut ihminen on hankkinut toimeentuloaan seksityöstä tai joutunut painostetuksi seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi esimerkiksi prostituutioon tai pornoon. IKV-työ ja Pro-tukipisteen alueelliset yksiköt toimivat tiiviissä yhteistyössä.  

Seksialalla tapahtuvan ihmiskaupan vastaista asiantuntijatyötä  

Ihmiskaupan vastaisen työmme erityisasiantuntemuksen alana on seksi- ja erotiikka-aloilla ja erilaisen vastikkeellisen seksin piirissä tapahtuva ihmiskauppa. Pro-tukipisteellä on pitkä kokemus käytännön työstä seksuaaliseen hyväksikäytön tarkoituksiin tapahtuvan ihmiskaupan tunnistamisesta ja rikosten uhriksi joutuneiden ihmisten tukemisesta. 

Teemme ihmiskaupan vastaista vaikuttamistyötä rakenteissa, joissa ihmiskaupparikosten uhrien asemaan voidaan vaikuttaa (verkostot ja työryhmät). Vaikuttamistyössämme tarjoamme päivitettyä tietoa ja näkemystä myös laajemmin kaupallisen seksin alaan liittyvistä kysymyksistä. Teemme yhteistyötä järjestöjen ja viranomaisten kanssa, jotta seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksiin tapahtuvan ihmiskaupparikosten uhrien asema ja oikeuksien toteutuminen Suomessa edistyy. Koulutamme eri alojen ammattilaisia ja tuotamme työkaluja ihmiskaupan tunnistamiseksi ja rikosten uhrien oikeuksista tiedottamiseen. 

Pro-tukipisteellä toimii ihmiskaupan vastaiseen työhön erikoistunut työpari, johon kannattaa ottaa yhteyttä, jos asia koskee ihmiskauppaa tai rikosten uhrien asemaa, oikeuksia ja palveluita. IKV-työn työpari tarjoaa konsultaatiota ja reflektiotukea tilanteissa, joissa on tarve pohtia ja saada ajantasaista tietoa erityisesti seksuaaliseen hyväksikäyttöön kytkeytyvässä ihmiskauppaan viittaavassa asiassa. Yhteyttä voi ottaa nimettömänä ja matalalla kynnyksellä. Voit olla yhteydessä myös palveluyksiköidemme työntekijöihin.