Pro-tukipisteen ihmiskaupan vastaisen työn (IKV-työ) tarkoitus on ajaa niiden seksi- tai erotiikka-alöilta toimeentuloaan hankkivien ihmisten oikeuksia, jotka ovat joutuneet ihmiskaupan tai muiden vakavien rikosten uhriksi. Tähän ryhmään kuuluvat myös muusta vastikkeellisesta seksistä toimeentuloa hankkivat ihmiset. Työn tarkoitus on yhtä lailla ehkäistä ihmiskaupan ja muiden vakavien rikosten uhriksi joutumista.  

Teemme ihmiskaupan vastaista työtä ja edistämme seksi- ja erotiikka-aloilta toimeentuloa hankkivien täysi-ikäisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia. Pro-tukipisteellä ajatellaan, että täysi-ikäisten ihmisten omaehtoinen seksi– tai eroottisen alan työ ja seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksissa tapahtuva ihmiskauppa ovat eri asioita.  

Pro-tukipisteen työntekijöillä on vankka ja moninainen osaaminen ja kokemus seksityön sekä seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksissa tapahtuvan ihmiskaupan teemoista. Laajalla ammattitaidolla ja kaupallisen seksin alan monipuolisella tuntemuksella on merkitystä tilanteissa, joissa rikoksen uhriksi joutunut ihminen on hankkinut toimeentuloaan seksityöstä tai joutunut painostetuksi seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi esimerkiksi prostituutioon tai pornoon. IKV-työ ja Pro-tukipisteen alueelliset yksiköt toimivat tiiviissä yhteistyössä.  

Seksialalla tapahtuvan ihmiskaupan vastaista asiantuntijatyötä  

Ihmiskaupan vastaisen työmme erityisasiantuntemuksen alana on seksi- ja erotiikka-aloilla ja erilaisen vastikkeellisen seksin piirissä tapahtuva ihmiskauppa. Pro-tukipisteellä on pitkä kokemus käytännön työstä seksuaaliseen hyväksikäytön tarkoituksiin tapahtuvan ihmiskaupan tunnistamisesta ja rikosten uhriksi joutuneiden ihmisten tukemisesta. 

Teemme ihmiskaupan vastaista vaikuttamistyötä rakenteissa, joissa ihmiskaupparikosten uhrien asemaan voidaan vaikuttaa (verkostot ja työryhmät). Vaikuttamistyössämme tarjoamme päivitettyä tietoa ja näkemystä myös laajemmin kaupallisen seksin alaan liittyvistä kysymyksistä. Teemme yhteistyötä järjestöjen ja viranomaisten kanssa, jotta seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksiin tapahtuvan ihmiskaupparikosten uhrien asema ja oikeuksien toteutuminen Suomessa edistyy. Koulutamme eri alojen ammattilaisia ja tuotamme työkaluja ihmiskaupan tunnistamiseksi ja rikosten uhrien oikeuksista tiedottamiseen. 

Pro-tukipisteen IKV-työ voi tarjota konsultaatiota ja reflektiotukea tilanteissa, joissa on tarve saada ajantasaista tietoa seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvään ihmiskauppaan tai muihin vakaviin rikoksiin ja oikeuksien loukkauksiin kytkeytyvissä kysymyksissä. Jos tarvitset tukea, palveluita tai neuvontaa omaasi tai jonkun toisen ihmisen tilanteeseen, kannattaa ottaa yhteyttä palveluyksiköidemme työntekijöihin. 

HUOM. IKV-työstä vastaa yleensä työpari, mutta kevään ajan IKV-työtä on tehnyt yksi työntekijä. Toinen työntekijä aloitti kesäkuun alussa, mutta työtilanteemme on yhä ruuhkautunut asiantuntijatyön suuren kysynnän vuoksi. Kiireisen työtilanteen vuoksi pyydämme ihmiskaupan vastaiseen työhön liittyviä yhteydenottoja ensisijaisesti puhelimitse (puhelu/tekstiviesti).