17.09.2018 การทำงาน

ชี้แจงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ รายการโทรทัศน์ MOT ที่เกี่ยวกับคนไทย

Pro-tukipiste และสะพาน ได้รับความคิดเห็นจำนวนมากเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ MOT ที่ออกอากาศไปแล้ว ผู้อำนวยการของ Pro-tukipiste ได้ถูกสัมภาษณ์ในรายการ และเธอได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของโครงการสะพาน และการที่ทางกระทรวงได้หยุดการให้เงินทุนสนับสนุนแก่โครงการโดยกระทันหัน และได้ให้สัมภาษณ์ถึงการขอเงินทุนสนับสนุนจากที่อื่นต่อไปในภายหลัง นักข่าวได้บอกกับ Pro-tukipiste และสะพานว่าเธอจะสัมภาษณ์คนไทยบางคน ซึ่งไม่ได้มีการระบุชื่อหรือรายละเอียดส่วนตัวให้พวกเราทราบอยู่แล้ว พวกเราไม่ทราบเนื้อหาในการสัมภาษณ์ และไม่ทราบว่านักข่าวกับผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ตกลงกันเรื่องการปกป้องรายละเอียดประจำตัวของแต่ละบุคคลอย่างไร พวกเราตกใจมาก ที่รายการได้ถูกจัดทำขึ้นในรูปแบบที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาทั้งกับคนไทยที่ปรากฎในรายการและกับชุมชนไทยโดยรวม  พวกเราได้ติดต่อไปยังบริษัทจัดทำรายการโทรทัศน์และสามารถทำให้เกิดการแก้ไขรายการจากเวอร์ชั่นแรก ให้คนที่ปรากฏในรายการไม่สามารถถูกจดจำได้โดยง่ายว่าเป็นใคร แต่รายการเวอร์ชั่นแรกก็ได้ถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้างแล้ว และส่งผลให้เกิดความเสียหายไปแล้ว

 

Pro-tukipiste และสะพาน จะปฏิบัติงานต่อไปในอนาคตเพื่อลดการถูกเลือกปฏิบัติและการแบ่งแยกทางสังคมกับชาวไทย และ เพื่อลดการถูกตราหน้าจากสังคมของชาวไทย Pro-tukipiste และสะพาน พร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนทุกๆ คน และ ชาวไทยที่ประสบปัญหาจากรายการโทรทัศน์นี้ในทุกวิถีทาง ขอให้ติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของ Pro-tukipiste และ สะพาน และแจ้งให้เราทราบว่าพวกเราจะสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไรบ้าง

 

ขอแสดงความนับถือ,

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ Jaana Kauppinen และ เจ้าหน้าที่ของ Pro-tukipiste และเจ้าหน้าที่โครงการสะพานคนอื่น ๆ

www.pro-tukipiste.fi