การตีตรา

ยังคงมีการตีตราที่รุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้บริการทางเพศ ว่าเป็นเครื่องหมายของโสเภณี ทุกคนที่ขายบริการทางเพศต้องเผชิญกับการตีตรานี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และคิดว่ามันมีความหมายต่อตนเองอย่างไร วิสัยทัศน์ของ Pro-tukipiste ก็คือ อนาคตที่ไม่มีใครต้องถูกตีตรานี้ในงานของพวกเขา

การตีตราหมายถึงการประทับตราทัศนคติของสังคม มีการตีตราที่รุนแรงและเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางเพศและการขายบริการทางเพศ การเลือกหาเลี้ยงชีพด้วยการขายบริการทางเพศนั้นไม่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และบางคนถึงกับมองว่าเป็นการย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แม้แต่คนที่ขายบริการทางเพศที่เลือกไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับถูกบีบบังคับและความกดดันก็จะตกเป็นเหยื่อของการตีตราเชิงลบเช่นเดียวกันนี้ สิ่งสำคัญคือการตีตราไม่ได้บอกลักษณะเฉพาะของผู้ถูกตราหน้า ในกรณีนี้คือการขายบริการทางเพศ แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของผู้อื่นที่มีต่อพวกเขา

การตีตรานั้นมีพลังที่แข็งแกร่ง และเป็นปัจจัยทั้งหมดสำหรับทุกคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมบริการทางเพศและอีโรติก การเปิดเผยการขายบริการทางเพศอาจมีผลกระทบทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าผู้ขายบริการทางเพศหรือการทำงานในอุตสาหกรรมอีโรติกอื่นดูเหมือนจะไม่เป็นอะไร แต่ปฏิกิริยาของบุคคลภายนอกคาดเดาได้ยาก หลายคนคิดว่าเรื่องนี้ควรเป็นความลับและการมีชีวิตสองด้านทำให้เป็นภาระที่หนักอึ้ง แนวโน้มที่คนใกล้ตัวจะรู้มีสูง ความกลัวถึงผลที่ตามมานั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ ทว่าเคราะห์ไม่ดีที่ยังมีความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวข้อง กล่าวคือ: การสูญเสียความสัมพันธ์ทางสังคมที่สำคัญ เป็นอันตรายต่อการศึกษาในอนาคตและโอกาสในการจ้างงาน การตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นพ่อแม่ การสูญเสียบ้านและการสูญเสียความต้องการพื้นฐานอื่น ๆ ในชีวิตที่คล้ายคลึงกัน โชคดีที่ความเสี่ยงไม่ได้เกิดขึ้นจริงเสมอไป แต่ความกลัวที่จะเกิดขึ้นจริงทำให้เข้าใจได้ว่าทำไมคนจำนวนมากจึงต้องการเก็บกิจกรรมของตนไว้เป็นความลับ

การต่อต้านการตีตรานั้นมีอิทธิพลต่อทัศนคติ และเราแต่ละคนสามารถทำงานที่มีอิทธิพลในสถานที่ของเราเองได้โดยศึกษาทัศนคติของเราเอง เราไม่นึกเอาเองว่าใครจะคิดอย่างไร อย่างไรก็ตาม จะดีกว่าหากทุกคนพิจารณาว่าตนเองคิดอย่างไรเกี่ยวกับการขายและซื้อบริการทางเพศ ความคิดของพวกเขามีพื้นฐานมาจากอะไร สิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับความหลากหลายของปรากฏการณ์นี้ และความรู้นี้มีพื้นฐานมาจากอะไร

ในงานของ Pro-tukipiste ต่อต้านการตีตรานี้ เราสนับสนุนและส่งเสริมการรับฟังบุคคลที่ขายบริการทางเพศและอีโรติกให้มากที่สุด ในส่วนของเรา เราต้องการมีส่วนร่วมในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของปรากฏการณ์และความหลากหลายของผู้คน ไม่มีความจริง "หนึ่งเดียว” เกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ แต่ความจริงต้องเป็นรูปพหูพจน์ นั่นคือ "ทั้ง...และ" เรากำลังดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนที่บอกเล่าเรื่องราวของตนเองจะได้รับการรับฟังอย่างแท้จริงโดยไม่ถูกตราหน้าว่าเป็นชนกลุ่มน้อยหรือเหยื่อที่ไร้ซึ่งความหวัง ชุมชนที่หลากหลายมีความเชี่ยวชาญและจุดแข็งที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจุดอ่อนต่าง ๆ และเพื่อส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชนของพวกเขา ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อความสำเร็จในการต่อต้านการตราหน้าอยู่ที่พวกเราที่เหลือ นั่นก็คือ: เราพร้อมแค่ไหนที่จะตอบสนองอย่างแท้จริงและเป็นมิตรต่อความหลากหลาย