กิจกรรมกลุ่ม

ผู้ที่ทำงานให้บริการทางเพศและอีโรติกซึ่งเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรเราจัดถือเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างเท่าเทียมกันในกิจกรรมชุมชนของ Pro-tukipiste

เราจัดกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่ทำงานหรือเคยทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมให้บริการทางเพศและอีโรติกบางครั้งก็สามารถเข้าร่วมได้ตามความสนใจของตนเอง กิจกรรมทั้งหมดขึ้นอยู่กับการทำสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน: เพื่อนสมาชิกผู้สนับสนุน สมาชิกในกลุ่ม และบุคลากรวางแผนและดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

กิจกรรมอิสระ

เราสนับสนุนกิจกรรมอิสระของเพื่อนสมาชิก เช่น การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก การสนับสนุน และการฝึกอบรม

กิจกรรมกลุ่มแนะนำ

เราจัดกิจกรรมกลุ่มที่หลากหลาย กิจกรรมการสนทนากันและทัศนศึกษาสำหรับผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมให้บริการทางเพศและอีโรติกที่ต้องการพบปะกันและทำสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน กิจกรรมกลุ่มแบบตัวต่อตัวยุติชั่วคราวเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19

กิจกรรมกลุ่มทางออนไลน์

“ฉันชอบการที่กลุ่มใน Discord เปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมอาชีพใหม่ ๆ ทั่วฟินแลนด์ ซึ่งไม่เช่นนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้ มันน่าดีใจทุกครั้งที่ได้เห็นว่าคุณไม่ได้คิดและประสบกับสิ่งเหล่านี้ตามลำพังในอุตสาหกรรมบริการทางเพศและอีโรติก แค่นึกถึงการมีพวกเดียวกันกับคุณซึ่งคุณเป็นตัวของตัวเองได้นั้นทำให้อบอุ่นใจ! ”

พนักงานบริการทางเพศที่เข้าร่วมกลุ่มออนไลน์

การประชุมสนับสนุนเพื่อนทุกสัปดาห์บนเซิร์ฟเวอร์ Discord ในวันพุธ ตั้งแต่เวลา 18.00 ถึง 20.00 น. กลุ่มนี้มีไว้สำหรับคนที่ทำงานด้านอีโรติกหรืองานบริการทางเพศเท่านั้น กลุ่มดังกล่าวนำโดยบุคลากรของ Pro และเพื่อนผู้สนับสนุนซึ่งทำงานเป็นคู่

นอกจากนี้ เราจัดงานคืนวันพฤหัสบดีตามธีมทุกเดือนที่ Discord ซึ่งเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาให้เข้ามาพูดคุยหัวข้อและตอบคำถาม ผู้เข้าร่วมกลุ่มเพื่อนอาจเลือกธีมที่จะพูดในการพบปะของกลุ่ม

คุณสามารถค้นหาธีมและเวลาของกลุ่มบนเซิร์ฟเวอร์ Discord ใน: ปฏิทินบริการ(ภาษาฟินแลนด์)